מרנן גדולי ישראל בקריאה לקראת ער"ח: "רבים מאחינו בני ישראל זקוקים לרפואה חובתנו לשפוך שיח שירחם עלינו ויסיר מאתנו כל נגע ומחלה"

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א במכתב מיוחד לקראת ערב ראש חודש אב הבעל"ט: "הנגיף הולך ומתפשט ורבים מאחינו בני ישראל זקוקים לרפואה חובתנו לשוב בתשובה ולתקן דרכינו ומעשינו ולשפוך שיח ותחנה לפני הקב"ה שירחם עלינו ויסיר מאתנו כל נגע ומחלה"

מרנן גדולי ישראל בקריאה לקראת ער"ח: "רבים מאחינו בני ישראל זקוקים לרפואה חובתנו לשפוך שיח שירחם עלינו ויסיר מאתנו כל נגע ומחלה" אילוסטרציה

עקב המצב החמור השורר בעולם עם התפשטותה של מגיפת הקורונה יוצאים מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה', מועצת גדולי התורה של 'אגודת ישראל' ומועצת חכמי התורה של 'ש"ס', במכתב נדיר משותף בו קוראים לציבור לזעוק ולהתפלל כל אחד לפי מנהגו ולשפוך שיח ותחנה לפני הקב"ה שירחם עלינו ויסיר מאתנו כל נגע ומחלה ביום שלישי כ"ט לחודש תמוז ער"ח מנחם אב הבעל"ט.


המכתב המלא:


"כאשר בעוה"ר הנגיף הולך ומתפשט ורבים מאחינו בני ישראל זקוקים לרפואה חובתנו לשוב בתשובה ולתקן דרכינו ומעשינו ולשפוך שיח ותחנה לפני הקב"ה שירחם עלינו ויסיר מאתנו כל נגע ומחלה".


ועל כן הננו בקריאה לאחינו בית ישראל בכל מקומות מושבותם לזעוק ולהתפלל לפני בורא עולם כל אחד לפי מנהגו ביום שלישי כ"ט לחודש תמוז ער"ח מנחם אב הבעל"ט".


"ויהי רצון שהקב"ה ישמע שוועתנו ויתרפאו כל החולים, והבריאים לא יחלו ונזכה לישועה קרובה"


על המכתב חתמו: מועצת גדולי התורה - דגל התורה. מועצת גדולי התורה - אגודת ישראל. מועצת חכמי התורה.


ביומונים החרדים מתפרסמת הבוקר הוראה מרבותינו מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א להעתיר בתפילת יום כיפור קטן ובאמירת מזמורי תהילים.


אבינו מלכנו מנע מגיפה מנחלתך: "על דעת רבותינו רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א ורבינו מרן ראש הישיבה שליט"א ראוי לנהוג מחר ער"ח מנחם אב כהוראת מועצג"ת ולהעתיר בתפילת יום כיפור קטן ובאמירת מזמורי התהילים לרפואת חולי עמנו ועל הבריאים שלא יחלו, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו".

חרדי טבע למוות בחוף הנפרד בטבריה
מלונית קורונה: האבא התמגן ושימש סנדק בברית לבנו
אריה ברונר בענייני פרשת השבוע מתובלים בטעם הניגון - פרשת עקב
בהוראת מרן האדמו"ר ויז'ניץ: כלל הבחורים ישובו מחו"ל
צפו בהגאון הרב דוד יוסף - פרשת עקב: "תורה או עבודה"
צפו בהרב ברוך רוזנבלום: פרשת עקב - פרשה שניה מהשבעה דנחמתא - ענייני ברכת המזון
צפו בתיעוד: שמחת נישואי נכד האדמו"ר מבעלזא
הילולת צדיקים: רבי משה פארדו זצ''ל
משרד הבריאות בקמפיין חדש לעולם החרדי: "יצאתם ל’בין הזמנים’? הקורונה לא!"
רבני העיר מודעין עילית בשורת הנחיות לבעלי השמחות