הילולת צדיקים: הרב ברוך קונשטט זצ''ל

הרב ברוך קונשטט זצ''ל היה ממייסדי ישיבת קול תורה בירושלים ומראשיה לאחר שניצל מהשואה האיומה • ומה נדר אם יינצל מהשואה

הילולת צדיקים: הרב ברוך קונשטט זצ''ל ר''י קול תור, הרב ברוך קונשטט זצ''ל

תולדותיו

הרב ברוך קונשטט זצ''ל נולד בפרשבורג שבסלובקיה לאברהם-אריה ופיירל קונשטט. נשלח ללמוד בישיבתו של הרב שמחה בונם סופר בעל השבט סופר, והיה מתלמידיו ומתלמידי בנו רבי עקיבא סופר. הוסמך על ידי בעל השבט סופר.


בהיותו בן 22, בהיותו עדיין בחור ישיבה, התמנה לרב ודיין בקהילת פולדה. בפולדה נשא את צפורה, בתו של אלחנן משה עמנואל. הקים בפולדא ישיבה.


בליל הבדולח נשרף בית הכנסת שבעירו. ספר תורה ששרד נשמר בביתו כל השנים. במלחמת העולם השנייה נשלח לבוכנוואלד, מחנה ריכוז מהגדולים בגרמניה הנאצית, יחד עם בנו יונה.


אשתו ניסתה לפעול לשחרורו. אחיה, מרדכי עמנואל (אביו של יונה עמנואל), השיג מסמך מזויף שאפשר את שחרורו. במחנה בוכנוואלד נדר שאם יצא חי, יעלה לארץ ישראל ויקים בה ישיבה.


עלה עם משפחתו לארץ ישראל והתיישב בשכונת נחלת אחים. הוא נסע לחו"ל להעלות את אמו הישישה והיא נפטרה בירושלים ונקברה בשייח' באדר.


בירושלים פגש את הרב יחיאל מיכל שלזינגר, והם חברו יחד והקימו את ישיבת קול תורה, עבור צעירים משארית הפליטה של יהדות גרמניה. ישיבה זו הייתה הראשונה בארץ שבה התנהלו לימודי הקודש בעברית מקרב הישיבות החרדיות אשכנזיות. נפטר בירושלים בט"ו בשבט תשכ"ז בגיל 81.


מלבד תפקידו כראש ישיבה שימש גם כפוסק הלכה. נכדו, אברהם אריה, בנו של הרב אלחנן קונשטט, הוציא ספר שמקבץ שו"תים שעליהם ענה הרב ברוך. הספר נקרא "יענה ברוך". בנו, הרב אלחנן משה קונשטט, התמנה תחתיו. חתנו הוא הרב קלמן כהנא.


הכתבה נערכה בסיוע wikipedia

ענבים שנותרו לאחר האוכל, באיזה מקרה הם מוקצה? • דף היומי
הדף היומי מסכת ביצה דף כ"ה
השבת המיוחדת בשנה! • חול המועד סוכות • צפו
שמחת בית השואבה בחצר הקודש בוטושאן
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות