ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך

יו"ר הוועדה ח"כ ווליד טאהא תבע להרחיב את הסמכות: "אם יאפשרו זאת רק לוועדות עצמאיות, אז דווקא היישובים החלשים, כל הערבים וכל החרדים, יישארו מחוץ לתמונה"

ועדת הפנים דנה היום ברפורמה לחיזוק והגדלת שוק השכירות לטווח ארוך אילוסטרציה

ועדת הפנים והגנת הסביבה בראשות ח"כ ווליד טאהא דנה היון בסעיף נוסף מתוך הצעת חוק התוכנית הכלכלית, שעניינו שכירות מוסדית ארוכת טווח. מתחמים ייועדו להשכרה לתקופה של מינימום 20 שנה. מדובר בדירות חדשות. המטרה לאפשר לשוכרים יציבות בגובה שכר הדירה, אותו אפשר יהיה לשנות רק אחת לחמש שנים.

יעל לינדנברג, רכזת שיכון באגף התקציבים: "המטרה, מלבד היציבות, היא גם מוביליות חברתית, כשאנשים מהפריפריה יוכלו לעבור להתגורר ליד אזורי תעסוקה. זה מאפשר גם תמהיל תכנוני. כשמדובר בשוק שכירות הדירות יכולות גם להיות קטנות ומתאימות לאוכלוסייה צעירה או מאד מבוגרת, אוכלוסייה שאינה נזקקת לדירות גדולות. כך אפשר גם להגדיל את ההיצע באזורים צפופים. הרפורמה היא נדבך במספר תוכניות דיור. לא רק הגדלת ההיצע, אלא גם גיוון".

מדובר בשילוב דיור להשכרה באזורי תעסוקה, תוך עירוב שימושים. היזמים שיבנו לשכירות ארוכת טווח יקבלו תוספת זכויות בניה, עד 200%. כיום שוק השכירות מהווה 30% מסך שוק הדיור, כשהדיור המוסדי הוא פחות מאחוז. אנשים מעדיפים לרכוש דירה כי שוק השכירות אינו אטרקטיבי, וזאת למרות שלאחוז ניכר אין את ההון העצמי שמאפשר רכישה ליד אזורי ביקוש. מטרת החוק להציע שכירות טובה ויציבה, שתאפשר מוביליות, תעודד מעבר לאזורי תעסוקה, ותגדיל את ההיצע של יחידות הדיור.

יו"ר הוועדה, ח"כ ווליד טאהא תבע לדעת מדוע לא יאפשרו גם לוועדה מקומית לא עצמאית לקבל סמכויות מורחבות לעניין דיור להשכרה ארוכת טווח: "ערבים וחרדים, יש להם ועדות עצמאיות? כמה ועדות עצמאיות יש בחברה הערבית וכמה בחברה החרדית?"

ח

נציגי הממשלה השיבו שמתוך 140 ועדות מקומיות רק 22 עצמאיות, ואף אחת מהן אינה לא ערבית ולא חרדית. ח"כ איתן גינזבורג: "יש קריטריונים לוועדה עצמאית: התנהלות, מידת פיקוח, האם יש תוכנית כוללנית, טוהר מידות, אכיפה".

יו"ר הוועדה, ח"כ ווליד טאהא: "אם יש ליישוב אחד תוכנית כוללנית ולשני אין, אז השני לא יוכל לקבל הסמכה לוועדה עצמאית? אני רוצה להפסיק לדבר על יישובים ללא תוכנית כוללנית. מה ההיגיון למנוע מרוב תושבי המדינה את ההטבות שבבסיס החוק הזה? ".

אוראל יפרח, סמנכ"ל "דירה להשכיר", החברה הממשלתית לדיור והשכרה: "אנו בעד להחיל את הסמכויות להרחבת הדיור להשכרה בכל מקום". ח"כ שרון רופא אופיר: "אם מאפשרים רק לוועדות מקומיות עצמאיות להרחיב זכויות בניה להשכרה, לא משיגים את מטרת החוק. זו נקודה שחייבים לגעת בה".

אמנון מרחב, מנכ"ל התאחדות בוני הארץ: "הצעת החוק היא יוזמה חשובה לעידוד השכירות. האוצר מציע למשוך משקיעים מוסדיים לשוק הבניה בשכירות. כדי להגיע להישגים שכולנו רוצים, צריך לתמרץ גם את המוסדיים וגם את הקבלנים. דיור להשכרה עוזר למי שידו אינה משגת לרכוש. אנו בעד המהלך. יש היום מסלול הטבות שמייצר 8000 יחידות דיור – שכירות לחמש שנים. חוק עידוד השקעות הון מפנה לחוק התכנון והבניה, שכרגע מבקשים מכם לקבוע שהשכרה ארוכת טווח זה מינימום 10 שנים".

תומר רוזנר, יועמ"ש הוועדה: "החוק הזה הוא על השכרה מינימום ל-20 שנה. לשוכר ספציפי זה מינימום 5 שנים. זה פחות מטריד את היזם. כשיהיה דיון על חוק עידוד השקעות הון בוועדת הכספים, תעלה את זה שם".

יו"ר הוועדה דרש מנציגי הממשלה להשיב על שאלות והערות ברי הוועדה עד ה29.9. חברי הוועדה יוכלו להגיש הסתייגויות עד ה29.9, לקראת הצבעה על החוק.

ועדת הכספים אישרה את החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 65
אושרה: הצעת חוק המידע הפיננסי מתוך הצעת חוק ההסדרים
סוכם: סל הטבות משמעותי לקידום ענף ההייטק הישראלי
הגיעו להסכם: הדיסריגרד יעלה וקצבת נכות כללית תעמוד על 3,700 ₪
מהן מגמות ארוכות הטווח לעשור הבא של המשקיעים?
ועדת הכספים אישרה את המנגנון להחלפת האג''ח המיועדות
מענק חימום: 280 אלף קשישים קיבלו סיוע
ועדת הכספים אישרה את פרק מיסוי הכנסות צבורות
ועדת הכספים אישרה את הגדלת תוספת השלמת ההכנסה לאזרחים ותיקים
יו"ר ועדת הכלכלה: הבאנו בשורה דרמטית למשק