שמחת בית בוטושאן • גלריה

קהל רב בראשות אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת אירוסי בת הזקונים של האדמו"ר מבוטושאן עם החתן הרב גדליה משה גולדמן בן הרב מזוועהיל. האדמו"ר נשא דברות קודש במ...

שמחת בית בוטושאן • גלריה

קהל רב בראשות אדמורי"ם ורבנים השתתפו בשמחת אירוסי בת הזקונים של האדמו"ר מבוטושאן עם החתן הרב גדליה משה גולדמן בן הרב מזוועהיל.

האדמו"ר נשא דברות קודש במעמד, בין הדברים אמר: "כתוב בזוה"ק שהאבות הקדושים משתתפים בשמחת הצאצאים, וכאן בשמחה זו משתתפים האבות הק' משני הצדדים, אבוה"ק רבותינו הקדושים מבוטשעטש ומבוטושאן, רבוה"ק מאלכסנדר, מרנא הבעש"ט הק', רבוה"ק מזלאטשוב הן מצד החתן והן מצד הכלה, רביה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק, החוזה מלובלין, המגיד הק' מקאזניץ, רביה"ק הישמח משה, רבוה"ק מצאנז, רבוה"ק מרופשיץ, ועוד הרבה צדיקים, יהי רצון שבזכות אבוה"ק המשתתפים בשמחת צאצאיהם, יוושעו כולם בכל המצטרך, בבני חיי ומזוני רוויחי, זיווגים הגונים, בריאות השלימה, כל אחד ואחד בכל המצטרך אכי"ר".

כמו"כ נשא דברות קודש גיסו האדמו"ר מאלכסנדר.

לאחמ"כ רקד האדמו"ר עם החתן והמחותנים, ועם גיסו האדמו"ר מאלכסנדר, עם אחיו גאב"ד יבניאל, ועם המחותן הרב מזוועהיל אשדוד.

עוד השתתפו בשמחת האירוסין:

גאב"ד יבניאל, האדמו"ר מזוטשקא, האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, רבי משה אהרן פרנקל, רבי יחיאל דנציגר גיס האדמו"ר, רבי דב רפאל זונבאנד גיס האדמו"ר, רבי אליעזר יצחק דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר, רבי משה מיכל פינק רב שכונת בית וגן, רבי שמואל שמעלקא הלפרט ראש ישיבת אלכסנדר, רבי זאב בלוי, ועוד רבנים.

צילום: יהושע פרוכטר

שמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאןשמחת בית בוטושאן
"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו