הילולת צדיקים: הגאון רבי עקיבא סופר מפרשבורג זי"ע

היה רב וראש ישיבה, רבה האחרון של פרשבורג // נינו של החת"ם סופר // הצדיק שהטיל: "מהיום והלאה רוצה אני להיות יהודי ירושלמי פשוט"

הילולת צדיקים: הגאון רבי עקיבא סופר מפרשבורג זי"ע

נולד בשנת תרל"ח בפרשבורג לאביו רב העיד הג"ר שמחה בונם סופר בעל ה'שבט סופר' בנו של הכתב סופר ונכדו של מרן החתם סופר, ממנו קנה את תורתו.

בהיותו כבן עשרים החל להרביץ תורה בישיבה לצד אביו. בשנת תרס"ז עם פטירת אביו נתמנה לאב"ד פרשבורג ולראש ישיבתה. מסר נפשו על ביצור ופיתוח הישיבה והקהילה הרים את כבוד התורה בבטלו את מנהג אכילת ה'ימים' (תלות של בחורי הישיבות במזונות בעלי הבתים ולינה אצלם) של בני הישיבות ולצורך כך הקים מטבח ופנימיה לבני הישיבה. כמו"כ השיג מקיסר אוסטריה פטור לבני הישיבה מחובת הגיוס.

אחרי מלחמת העולם הראשונה, עברה פרשבורג לשטח המדינה החדשה, צ'כוסלובקיה, ובהמשך שונה שמה של העיר לברטיסלאבה. הארגונים הקהילתיים התארגנו מחדש, והוא נבחר שוב לנשיאה של מועצת הרבנים החרדים בצ'כוסלובקיה. מלבד תפקידיו הציבוריים בהונגריה וצ'כוסלובקיה גופן, כיהן גם כנשיא "כולל שומרי החומות" ו"בתי אונגרין" שבירושלים.

הרב סופר זצ''ל נמלט לשווייץ וממנה עלה לארץ ישראל. כשירד בנמל חיפה הצהיר בפני מקבלי פניו: "בשעה זו הנני מטיל לים את כל נמוסי הכבוד והחשיבות שהיו לי בחוצה לארץ, ומהיום והלאה רוצה אני להיות יהודי ירושלמי פשוט". את מקומו בברטיסלאבה מילא בנו, הרב אברהם שמואל בנימין סופר.

בירושלים שיקם לאחר השואה את "ישיבת פרשבורג", אסף תלמידים מקומיים וניצולי שואה והרצה בפניהם בחדר קטן במאה שערים.

נפטר בירושלים בב' כסלו תש''ך. לאחר פטירתו הדפיסו בניו את ספרו דעת סופר על התורה (הרב שלמה לורנץ שליט"א במחיצתם ירושלים תשס"ח ח"ב ע').

חשיבות שמירת העיניים:
מספר הגאון רבי שלמה אונגר זצ''ל: "כאשר ישבתי פעם אחת לפני הגה"ק רבי עקיבא סופר זצ"ל אב"ד פרעשבורג ושם איתנו יבלחט"א הגאון הגדול רבי שמואל הלוי ואזנר זצ''ל, בעל שבט הלוי שוחחתי עם הגר"ש ואזנר על נחיצות שמירת העינים במיוחד בדורנו אשר הנסיונות והפרצות רבו מאד.

פנה אלינו הרב מפרעשבורג ואמר לנו: "קינדער קינדער אפילו איך מוז זיך היטן די אויגן" [ילדים, ילדים, אפילו אנכי מוכרח לשמור את עיני] והרב מפרעשבורג כבר קרוב לגבורות היה אותם הימים.

(הגה"צ רבי יצחק שלמה א נגר זצ"ל גאב"ד חוג חת"מ ב"ב רשומים בשמך אשדוד תשסע ע' צ"ב)

ר' עקיבא סופר זצ''ל
ח"כ אבוטבול: הקטע עם התאריך העברי • צפו
המטאטא הולך אלי והכף אשפה אליך וחיים בשלווה
התלמידים קיבלו את החומש מידיו של שר התורה • גלריה
הרב ליאור גלזר: הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים
הלכות חנוכה: סוגי חנוכיות הדרגות ואם הכוסית מזכוכית
איחוד מוסדות גור במבחן פומבי לילדי המוסדות
"בנערינו": עשרות רבני השכונות בי-ם התכנסו ליסוד ארגון המתמידים לילדי העיר • צפו
הדף היומי: מסכת פסחים דף י''א
הילולת צדיקים: ה"האמרי שאול" ממדוז'יץ זצ''ל
שר הדתות בסיור מיוחד באשדוד