מקבלי רכב צמוד – מי הם?

גברים, בעלי שכר גבוה, מעל גיל 40: מקבלי רכב צמוד – מי הם? רשום המסים בסקירה מקיפה על העובדים שמקבלים רכב צמוד מהמעסיקים

מקבלי רכב צמוד – מי הם? אילוסטרציה

רשות המסים מפרסמת היום (שני) סקירה אודות מקבלי רכב צמוד, על סמך דיווחי המעסיקים לרשות המסים עבור שנת המס 2020.

הסקירה מביאה נתונים מגוונים אודות עובדים שכירים המקבלים רכב צמוד, ומשווה אותם לנתוניהם של שכירים שאינם מקבלים רכב צמוד. בין היתר, מובאים בה מאפייני הגיל, השכר והמין של שתי הקבוצות. מהסקירה עולים הנתונים הבאים:

בשנת 2020 כ- 7% מהשכירים, כ- 316 אלף איש, הוגדרו כמקבלי רכב צמוד, ואילו 93%, כ- 4.2 מיליון שכירים, לא קיבלו רכב צמוד.

הגיל הממוצע של מקבלי רכב צמוד היה 46.4 שנים, לעומת 39.1 בקרב שכירים שלא קיבלו רכב צמוד.

גברים מהווים קרוב ל-77% מכלל מקבלי רכב צמוד, לעומת 50.6% מאלו שאינם מקבלים רכב צמוד.

פילוח לפי עשירוני שכר מראה כי רוב מוחלט של מקבלי רכב צמוד נמצאים בעשירוני השכר הגבוהים. ממצא נוסף הוא ששיעור מקבלי רכב צמוד גבוה משמעותית בקרב גברים לעומת נשים, גם כאשר משווים בין גברים ונשים שמקבלים שכר דומה.

השכר הממוצע ברוטו (כולל זקיפת שווי שימוש ברכב) בקרב מקבלי רכב צמוד עומד על 29.3 אלף ש"ח בחודש, לעומת 9.3 אלף ש"ח בחודש בקרב שכירים שאינם מקבלים רכב צמוד.

השיעורים הגבוהים ביותר של מקבלי רכב צמוד נמצאו בענפים של שירותי מידע ותקשורת (14.7%), ותעשייה (13.5%). השיעורים הנמוכים ביותר נמצאו בענפי אירוח ואוכל (1.4%), חינוך (1.3%), בריאות, רווחה וסעד (2.2% בכל אחד מהענפים).

מנתונים אלו עולה כי רכב צמוד מוענק בעיקר לבעלי שכר גבוה, כי שיעור מקבלי רכב צמוד גבוה יותר בקרב גברים מאשר בקרב נשים וכי הגיל הממוצע של מקבלי רכב צמוד גבוה יותר משל אלו שאינם מקבלים רכב צמוד. ניתן להסיק מהנתונים הללו שרכב צמוד מוענק בעיקר לעובדים בכירים מדרג המנהלים וללא זיקה ישירה לצורך התפעולי (נסיעות מרובות לצורכי עבודה).

שפעת עופות התגלתה בלול תרנגולי הודו במושב בית הלוי, בעמק חפר
שופרסל מכריזה על סל מוצרים נבחר ומוזל - "הורדנו-נעלנו"
מועצת רשות המים אישרה את העלאת תעריפי המים לבית בכ-3.5%
למעלה מ-1500 נקודות טעינה יוקמו בחניונים פרטיים הפתוחים לציבור
יוקר המחייה: בכמה התייקרה הטחינה ב-4 שנים האחרונות
רופא שיניים עקר ארבע שיניים ללא סיבה
שוב: מחיר הדלק מתייקר הלילה בכ-40 אגורות לליטר
'אסם' הודיעה על סלמונלה במוצרי חומוס של 'צבר'
הממונה על הבנקים הטיל עיצום כספי על בנק לאומי
נשיא התאחדות התעשיינים נגד העליה בתעריף החשמל