מסתמן: זקן המועצת מרן שר התורה הגר"ש בעדני יהפוך לנשיא

ל''לחדשות בימה" נודע כי זקן המועצת מרן שר התורה הגר"ש בעדני, צפוי להפוך לנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ולמנהיג הציבור הספרדי בארץ ובעולם. כפי שדיווחנו מע...

מסתמן: זקן המועצת מרן שר התורה הגר"ש בעדני יהפוך לנשיא שר התורה הגר

מרן שר התורה הגר"ש בעדני שליט"א בנאום כנס רבנים ואלפים של מפלגת ש"ס

צילום: מולטי קאמרה

הגר''ש בעדני עם מרן הרב עובדיה זצ''ל

ל''לחדשות בימה" נודע כי זקן המועצת מרן שר התורה הגר"ש בעדני, צפוי להפוך לנשיא מועצת חכמי התורה של ש"ס ולמנהיג הציבור הספרדי בארץ ובעולם.

כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, פטירתו של נשיא מועצת חכמי התורה חכם שלום כהן זצ"ל הכתה הלם בקרב הציבור היהודי בארץ ובעולם ושאלת היורש הבא עולה בקרב חברי מועצת חכמי התורה אשר רואים ככל הנראה בזקן המועצת הגאון הגדול מרן שר התורה הגר"ש בעדני שליט"א כיורש הטבעי וכנשיא מועצת חכמי התורה הבא של ההנהגה הספרדית בארץ ובעולם.

מרן שר התורה הגר"ש בעדני אשר היה זקן המועצת גם בחיי מרן ראש הישיבה הגר"ש כהן זצ"ל היה צפוי בזמנו לאחר פטירת מרן פאר הדור רבינו עובדייה יוסף זצ"ל להפוך לנשיא המועצת וליטול על כתפיו את עול ההנהגה הספרדית אולם מרוב ענותנותו ביקש בזמנו מרן הגר"ש בעדני שליט"א למנות את חכם שלום כהן זצ"ל למנהיג הספרדי כעת משלא נותר ברירה יתמנה ככל הנראה זקן המועצת מרן הגר"ש בעדני לנשיא מועצת חכמי התורה ולמנהיג הציבור הספרדי בארץ ובעולם.

שר התורה הגרמרן הגר''ש בעדני נואם, לצידו הגר''ש כהן זצ''ל ויבלט''א הגר''ש מאיה שליט''א
הדף היומי מסכת נזיר דף יא
הדף היומי מסכת נזיר דף י
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ח
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט
הדף היומי מסכת נזיר דף ט