מי פסול מאכילת תרומה? • דף היומי

איזו מהלכות תרומה למדנו מקרבן פסח? והאם גזירה שווה צריכה להיות מיותרת? • הדף היומי מסכת יבמות דף ע

מי פסול מאכילת תרומה? • דף היומי

הדף היומי מסכת יבמות דף ע

האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס