עד 2030: בתים פרטיים או נמוכי קומה ומבני ציבור יהיו 'מאופסי אנרגיה'

בניית בתים פרטיים, מבני מגורים בני 3-5 קומות ומבני ציבור, חינוך וממשל, תהיה מאופסת אנרגיה עד 2030

עד 2030: בתים פרטיים או נמוכי קומה ומבני ציבור יהיו 'מאופסי אנרגיה' בית המשפט מאופס האנרגיה המתוכנן בחדרה.

משרד האנרגיה, בשיתוף המועצה הישראלית לבנייה ירוקה, מפרסם היום את המתווה לקידום בנייה מאופסת אנרגיה במשק הישראלי.

על פי מפת היעדים המופיעה במתווה, החל משנת 2030, 100% ממבני המגורים החדשים בבנייה רוויה של 3-5 קומות יהיו מאופסי אנרגיה, כמו גם בנייה של מבני ציבור ומבני חינוך חדשים. על פי יעד נוסף, כבר החל משנת 2025, כל מבנה חדש צמוד קרקע יהיה גם הוא מאופס אנרגיה. עוד לפי היעדים שבמתווה, החל משנת 2035, כל מבני המסחר החדשים בישראל יהיו מאופסי אנרגיה. הראשונים שיעברו לבנייה מאופסת אנרגיה יהיו מבני ממשלה בבעלות מינהל הדיור הממשלתי, והחל משנת 2025, כל מבנה חדש שייבנה על ידי מינהל הדיור הממשלתי יחויב להיות מאופס אנרגיה. יעדים אלה צפויים להיות מאומצים במסגרת צוות ערים ומבנים בתהליך האסטרטגי "כלכלה משגשגת בסביבה מקיימת 2050".

צריכת האנרגיה השנתית במבנים מאופסי אנרגיה, זהה או קרובה ליכולת המבנים לייצר בעצמם אנרגיה מתחדשת לשימושם. המתווה, שהוכן בהמשך להחלטת הממשלה 3269 (אישור התכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית) כולל סקירה של יעדים וכלי מדיניות לקידום הנושא במדינות מובילות בעולם, וכן והמלצות לקביעת יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה בישראל. העבודה על המתווה נערכה בשיתוף גורמים מקצועיים במינהל התכנון, המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבינוי והשיכון ובהתייעצות משרדי ממשלה נוספים, אדריכלים, מתכננים ובעלי עניין נוספים.

בנייה מאופסת אנרגיה היא צעד חשוב ומשמעותי להשגת היעדים של צמצום צריכת האנרגיה במשק הישראלי, המתבטאת בפרק של בנייה מאופסת אנרגיה בתוכנית הלאומית להתייעלות באנרגיה, שיפרסם המשרד בחודשים הקרובים. עלפי חישוב שנערך עבור תוכנית זו, התרומה של הבנייה מאופסת האנרגיה מוערכת בכ-6% מסך ייצור החשמל מאנרגיות מתחדשות עד שנת 2030.

חשוב לציין כי בעולם, לצד קביעת היעדים לבנייה מאופסת אנרגיה, קודמו צעדי מדיניות תומכים במהלך זה, בעיקר באמצעות סבסוד ישיר לקבלנים המבצעים או לבעלי המבנים. המתווה שגיבש אגף אנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה כולל גם מספר פעולות תומכות על מנת לקדם את הבנייה מאופסת האנרגיה גם בישראל:

1. הטמעת הדרישה לבניית מאופסת אנרגיה בתקנות התכנון והבנייה.

2. שילוב מכרזי בנייה מאופסת אנרגיה במכרזים של מינהל הדיור הממשלתי.

3. הקמת קרן מענקים לתכנון של מבנים מאופסי אנרגיה.

4. הקמת קרן הלווואת בערבות המדינה לרשויות המקומיות לטובת הקמת מתקני PV ואגירת אנרגיה במבנים חדשים ובבנייה חדשה.

5. הקמת צוות משותף עם בנק ישראל ומשרד האוצר לגיבוש מתן משכנתאות בתנאים טובים לבניית מבנים יעילים בצריכת אנרגיה.

בנייה מאופסת אנרגיה - רקע

סקטור המבנים בערים בישראל אחראי על חלק משמעותי מפליטות גזי החממה. כשליש מסך פלטות גזי החממה, הן בעיקר כתוצאה מצריכת חשמל לתאורה, לחימום ולקירור. כמות המבנים מאופסי האנרגיה בעולם נמצאת במגמת עלייה מתמדת, בעוד ישראל נמצאת בתחילת הדרך. כיום, קיימים בישראל שני מבנים בלבד שהם מאופסי אנרגיה - גן ילדים בחדרה ובית פרטי ביישוב ארסוף. שני מבנים מאופסי אנרגיה נוספים שנמצאים בתהליכי בנייה הם ביהמ"ש בחדרה ומפקדה בבסיס נבטים.

בעולם, נכון להיום קיימים מעל ל-10,000 מבנים מאופסי אנרגיה, כשהמובילה בתחום היא ארה"ב, בה, בשנת 2019, נספרו 619 מבנים שכאלה. באירופה, כ-15 מדינות מהאיחוד האירופי קבעו יעדים לבנייה מאופסת אנרגיה.

שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "משרד האנרגיה בהובלתי מקדם יעדים שאפתניים לייצור אנרגיה מתחדשת בישראל. היעד החדש נקבע ל-30% עד שנת 2030, כאשר צעד משמעותי בהשגת היעד הינו המתווה האסטרטגי לקידום בנייה מאופסת אנרגיה בישראל. מדובר ביישור קו עם מדינות מובילות בעולם, אשר מקדמות תכנון ובנייה של מבנים שמייצרים את סך האנרגיה שהם צורכים ממקורות מתחדשים. המשמעות הסביבתית היא צמצום צריכת האנרגיה במלאי המבנים החדש והגברת ייצור אנרגיה ממקורות מתחדשים לצורך ניצול מקסימאלי של פוטנציאל השטח הבנוי. נמשיך להוביל את הנושא במרץ, עד שכל מבנה חדש שיוקם בישראל יתוכנן כמבנה מאופס באנרגיה".

היסטוריה: בחריין חתמה על הסכם תעופה עם ישראל
אל על מחדשת את הפעילות לציריך ואת הסכם הקוד שייר עם סוויס
הח"כ זעק: על מה משלמים? סבל למשפחות הנזקקות!
הסוף לתורים בדואר: הביטוח הלאומי ישיק כרטיס אלקטרוני לקצבאות
סאן דור חוזרת לטוס לסלוניקי: 126$ לכיוון
חוק "אל תתקשרו אלי": כמה זה יעלה?
שערוריה: חלק מהכסף עדיין לא הוחזר על הטיסות שבוטלו
מרגי על הסדרת ענף הגז הביתי: אנחנו עובדים נטו לטובת הציבור
מהיום: תימנע יציאה מישראל למחויבים בבידוד
חוזרים לטייל בטבע - בהתאם למגבלות