באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה

לאחר התערבות אישית מבחירי הדרג הממשלתי ברוסיה הודלק הנר הראשון על ידי רבה הראשי של רוסיה • פרסומי ניסא למיליונים

באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה

למרגלות חומות הקרמלין במרכז מוסקבה, הועלה האור בנר ראשון של חג החנוכה במנורה הגדולה, כמדי שנה על-ידי רבה הראשי של רוסיה, רבי בערל לאזאר, במעמד פרסומי ניסא בהיקף גדול ומרגש במיוחד, ובהשתתפות המונים רבים, אשר על-אף הקור הגדול הגיעו לראות ולהיראות ולקדש שם שמים בין מיליוני אזרחי רוסיה, שנחשפים למעמד הגדול באמצעות כלי התקשרות המדווחים על-כך באופן בולט ומכובד.

קשיים רבים נערמו השנה לקיום האירוע לאור המגבלות ורק לאחר פנייה אישית של הרב הראשי לבכיר בממשל, אשר נכנס לעובי הקורה, קיבל מנהל הקהילה הרב מרדכי ויסברג המארגן את האירוע את האישור וההתארגנות המהירה הוכתרה בס"ד בהצלחה, יותר מכל שנה, בבחינת 'מוסיף והולך'.

את האירוע הנחה יו"ר הקהילה הרב ברוך גורין ואת שמחת החג בהרקדת ההמונים הביאו בעל המנגנים ר' מוטי כהן ומוטי איידנסון שהוזמנו והגיעו במיוחד מארץ הקדוש.

הדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיההדלקת הנר הראשון בבירת רוסיה
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טז
נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר
איך לזכות לקדושה? שיעור מיוחד מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף טו
איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יד
הדף היומי מסכת מועד קטן דף יג
הרב יצחק זילברשטיין - השיעור השבועי
איך לעשות תשובה מאהבה? טהרת הקודש • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א
פנינה יקרה: רק דין תורה