נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי ת"ת יטב לב דסאטמאר ירושלים שנבחנו מעל 12,000 דפי גמרא ופרקי משניות, וסיימו סדרי מועד, נזיקין, קדשים במסגרת חברת משנ...

נבחנו על 12,000 דפים ומשניות: גלריה מהמעמד לכבוד התורה בסאטמר מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי ת

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי ת"ת יטב לב דסאטמאר ירושלים שנבחנו מעל 12,000 דפי גמרא ופרקי משניות, וסיימו סדרי מועד, נזיקין, קדשים במסגרת חברת משניות 'זכרון אברהם יעקב'.

הפרסים נתנדבו ע"י ר' שמואל חיים בראך, לעי"נ אביו, ר' יחזקאל שרגא בראך זצ"ל מנהל מוסדות סאטמאר בירושלים רבות בשנים.

מעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי תמעמד כבוד התורה וחלוקת פרסים לתלמידי ת
האם יהיה מותר להכין מכשירי אוכל נפש ביום טוב • הלכה יומית
כמה כח באמת יש לך? תלוי! • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עו
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש בחקתי תשפ"ב
הילד טעה? כך נחנך אותו נכון! • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עה
הדבר שישנה אותך מהקצה לקצה • פרשת בחוקותי • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עד
מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בקאליב