חברי בד"ץ ה'עדה החרדית' התכנסו לדיון חירום על עצרת תפילה המונית

חברי בית דין צדק של ה'עדה החרדית' התכנסו היום אחר הצהרים לדיון חירום בעקבות אסון מירון תשפ"א, לאחר הדיון הוחלט על עצרת תפילה המונית ביום חמישי הקרוב

חברי בד"ץ ה'עדה החרדית' התכנסו לדיון חירום  על עצרת תפילה המונית כינוס חברי הבד

היום (ראשון) התכנסו חברי בד"ץ העדה החרדית בהרכב מלא בראשות הראב"ד זקן הפוסקים הגר"מ שטרנבוך שליט"א, לדיון חירום בעקבות אסון מירון תשפ"א, בו הוחלט על עצרת תפילה המונית ביום חמישי הקרוב.


במכתב מיוחד תחת הכותרת "פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי", כותבים חברי הבד"ץ: "אוי מה היה לנו כי עלה המוות בחלוננו בא בארמוננו בהילקח מ"ה נפשות יקרות בעת משוש ושמחת הילולא דרשב"י באתרא דיליה בהר מירון, ונהפך לאבל מחולינו, נמס כל לב ורפו כל ידים וכל עין תהלך דמע מאין הפוגות על שבר בת עמי, פחד ופחת היה לנו השאת והשבר".


"בעל הנחמות אשר הוא טרף וירפא יך ויחבש ינחם את המשפחות האבלות, היתומים שנותרו ללא אב, האבות אשר שכלו את בניהם יקיריהם, ומשפחות שנקרעו קרעים קרעים רחמנא לשיזבן".

כינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבד

במרכז מכתבם מחזקים חברי הבד"ץ בראשות הראב"ד לאמונה וביטחון באלוקים בעקבות האסון הקשה: "בלב רבים השאלה על מה עשה ה' לנו ככה, אמנם לא לנו להסביר דרכי ה' נעלמים הם מכל חי, וכמוש"כ (ישעיהו נ"ה ח-ט) כי לא מחשבותי מחשבותיכם וגו', א'ל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא, אבל יש לנו לראות בזה קול שופר ממרום הקורא לנו להזדעזע ולערוך חשבון הנפש, ולב יודע מרת נפשו במה צריך חיזוק בתורה עבודה, ובקדושה וצניעות הנדרש לתקוני מעליא בעווה"ר".


בנוסף קוראים חברי הבד"ץ בראשות הראב"ד לחיזוק בענייני בין אדם לחבירו: "ובימים אלו ימי ספירת העומר יש להתחזק בעניני בין אדם לחבירו, להרבות אהבה ואחווה ולתקן את עוון המחלוקת המרקד בינינו, ולחזק אהבה ואחוה וריעות. וגם הסכנה נוראה מההתקרבות לרשעים וההתדבקות בהם ובהליכותיהם ויעוי' דברי המשך חכמה בפרשתנו (עה"פ ואף גם זאת וגו')".


"עינינו נשואות לאבינו שבשמים שיטהר לבבנו, וכל אחד יתחזק ויוסיף זמן בלימוד התורה ובתפילה, ולקדש קהל לקרוא עצרה בכל מקום וקהילה וקהילה לטכס עצות במה יש להתחזק. ובע"ה עוד נשב לטכס עצה מה אפשר וראוי לתקן בצניעות וכדו' באתר"ק מירון ובפרט בימו"ד קדישא ועוד חזון למועד לכך (וידוע מה שהיה לפני כמאה ועשר שנה והתקנה שתקנו בשעתו בענין הצניעות)".


"וכאן קבענו שביום השבעה לעלייתם בסערה השמימה, ביום חמישי פר' בהו"ב כ"ד אייר תשפ"א נתאסף כולנו יחד אנשים נשים וטף למעמד תפלה ותחנונים, ולעצרת התעוררות בשעה 5:30 אחה"צ ע"פ ככר זופניק והרחובות הסמוכים, (נשים תתרכזנה אך ורק בבתי וורשא עבודת ישראל וסביבותיה) לעורר עלינו רחמי שמים המרובים, באמירת תהילים וסליחות וי"ג מדות של רחמים בתק"ש, ולדברי כיבושין להתעוררות והתחזקות בשעה קשה זו בה כל לבב דוי וכל ראש לחלי".

כינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדכינוס חברי הבדבימה - המעודכנים מעדכנים
"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו