מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בקריאה נרגשת ביותר: "ספר תורה שרוי בצער"

מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין בקריאה נרגשת מעומק הלב לכלל הציבור בארץ ובעולם לשפוך שיח ותחינה לפני בורא עולם עבור זקן ראשי הישיבות בדורינו הגרמ"ד סולובייצ'יק שליט"א שעדיין זקוק לרפואה שלמה ולישועה גדולה

מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א בקריאה נרגשת ביותר: "ספר תורה שרוי בצער" מרנן הגרמרנן הגר

הרב הגאון רבי שמעון יוסף מלר מחבר הספרים על "בית בריסק" תלמידו ומקורבו של ראש הישיבה, שבהשתדלותו נכתב המכתב המרגש, מציין שמרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטיין ראש ישיבת פוניבז' חתמו על הקריאה בהתרגשות גדולה תוך כדי שהם מעתירים תפילות וברכות לרפואת הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק.

כמו כן מציין הרב מלר שזהו מכתבם השני של מרנן ורבנן שליט"א לרפואת מרן הגרמ"ד.

כזכור, בשנה שעברה כאשר מרן הגרמ"ד היה במצב קשה ביותר, כתבו מרנן ורבנן שליט"א מכתב בו הם קוראים לכלל הציבור להתפלל ולהתחזק לרפואתו.

היום, כאמור, יוצאים שוב מרן הגר"ח קנייבסקי ומרן הגרי"ג אדלשטיין בקריאה נרגשת ביותר על "ספר תורה ששרוי בצער" ו"שריד לדור דעה" שזקוק לרפו"ש

עקב מצבו הקשה של ראש ישיבת בריסק, מרן רבי משולם דוד סולובייצ'יק שליט"א חתמו היום מרנן ורבנן שליט"א על מכתב מיוחד ובו קריאה נרגשת ביותר להעתיר בתפילה על "ספר תורה שרוי בצער".


מרנן ורבנן גדולי הדור שליט"א יצאו היום בקריאה נרגשת מעומק הלב לכלל הציבור בארץ ובעולם לשפוך שיח ותחינה לפני בורא עולם עבור זקן ראשי הישיבות בדורינו מרן הגאון רבי משולם דוד בן אלטע הנדל סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק, שעל אף השיפור הקל שחל במצבו הקשה, עדיין זקוק לרפואה שלמה ולישועה גדולה.

מרן ראש הישיבה הגרימכתב גדולי ישראל
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
פנינה יקרה: להיות מחובר באמונה
האם יכולה היבמה לידור הנאה מן היבם? • דף היומי
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס