בדוק ומנוסה: במה יזכה המניח אמה על אמה זכר לחורבן?

מרן הגאון הרב חיים פאלאג'י בשם אביו שהמניח אמה על אמה כנגד הפתח עד שיראו הטיט יהא ביתו נכון לעולם

בדוק ומנוסה: במה יזכה המניח אמה על אמה זכר לחורבן?

ללא קרדיט

אמה על אמה זכר לחורבן

אביא בקצרה את המקורות לעניין האם בימינו צריך להשאיר אמה על אמה זכר לחורבן?


לשון השו"ע: "משחרב בית המקדש התקינו חכמים שהיו באותו הדור שאין בונין לעולם בניין מסויד ומכויר כבניין המלכים אלא טח ביתו בטיט וסד בסיד ומשייר מקום אמה על אמה כנגד הפתח בלא סיד''. (או"ח תקס, א).


כמו כן, הגאון, מרן הרב פאלאג'י זצ''ל כותב בזו הלשון: ''כמו צער בנפשי על כמה בתי ישראל דאין להם ציון כראוי זכר לחורבן בית המקדש, דצריך אמה על אמה נגד הפתח בלא סיד, ועושין בזה תרתי לריעותא: פחות משיעורא וגם טחין אותו במראה גוון שחור צח ואדרבא הוא מכלל יופי, ואין בזה זכר לחורבן.


ואני שמעתי מפומיה דאבא מארי הרב אביר יעקב ז"ל, דאמר אלי דהיה בדוק אצלו דכל בית דאית ביה אמה על אמה כשיעור נגד הפתח כדינו, ומראה הלבנים נראה מטיט, אז אותו הבית נכון עד העולם וכל הדרים עליה, וזה דרכו דרך הקודש דלבית שהיה נכנס להיות מסתכל באמת הבנין זכר לחרבן, אם היה עשוי כדינו, ואם לא היה גוער לבעל הבית מדוע ככה עשית, והיה מפציר בו עד שהיה מתקנו''(מועד לכל חי - סימן י אות צה).


מדוע אם כן, רבים אינם מקיימים את המנהג?

אמנם מוזכר בפוסקים האחרונים כי רבים לא נוהגים במנהג (קיצור שו"ע קכו א. משנה ברורה תקס סק"ב. ערוה"ש תקס ד). ואף במשנה ברורה וערוך השולחן כתבו ללמד זכות, אבל המשנה ברורה כתב שזה דוחק (שם).

נשיא המועצת בקריאה וזעקה להורים לקראת זמן אלול לשלוח את הבנים לישיבות: "אין שום תרוץ להשתמט מחובתם זו"
השטייגען שלנו תלוי בנו! • קמפיין חדש של משרד הבריאות • צפו
דאגה: האדמו"ר מפיטסבורג פונה לבית החולים כשהוא סובל מקשיי נשימה
תפילות ותחנונים: הדיין הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג פונה במצב קשה לבית החולים
מיוחד ועילאי ומעורר געגועים • צפו באדמו"ר זורק תפוחים
אפליית בתי הכנסת: הממשלה אישרה את השוואת ההגבלות בבתי הכנסת ובמסעדות
לְהַאי שׁוּפְרָא דְּבָלֵי בְּעַפְרָא: האדמו"ר מסדיגורא בבואו לנחם את מרן הגר"ע
פרשת שבוע: רְאֵה אָנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם הַיּוֹם בְּרָכָה וּקְלָלָה - צפו
צפו במסר של חיזקי לתקופה: "אהבת חינם" ומדוע יצא להלווית האדמו"ר מסאדיגורה
ממתק לשבת פרשת ראה תש"פ עם הרב נחמיה וילהלם