גדול עוונו מנשוא - של המחזיק טלפון דלוק בזמן התפילה והלימוד.

מועצות - דגל התורה, אגודת ישראל, וש"ס: יצאו היום בקריאה לעם ישראל: "איסור חמור להחזיק פלאפון שאינו כבוי, בכל זמן התפילה והלימוד"

גדול עוונו מנשוא - של המחזיק טלפון דלוק בזמן התפילה והלימוד. בית כנסת אילוסטרציה

מכתב קודש מאת מועצות גדולי וחכמי התורה אגודת ישראל, דגל התורה וש"ס לאחר חזרת עם ישראל לבתי הכנסת תחת ההנחיות וכללי הזהירות:


"ומקדשי תיראו" פתחו הרבנים. 


"בעוונותינו הרבים זה למעלה מב' חודשים שנגזר עלינו לסגור דלתי בתי כנסיות ובתי מדרשות ולגלות להתפלל וללמוד באופן עראי.


ועתה, ברחמיו המרובים של הבורא ית' אנו זוכים לשוב להתפלל וללמוד בבית מקדש מעט. 

עדיין לא בשלמות ותחת הגבלות, אבל ב"ה מתחילים לשוב. 

ועל כן, מתוך הודיה להשי"ת, חובתנו לעת הזאת לתקן בדקי העבר, לחקור דרכינו ולפשפש במעשינו על מה עשה ה' זאת לנו, כאמרם ז"ל (ברכות ה)".


במכתב מבהירים גדולי ישראל: 

"והנה צורך גדול לתקן ולחזק גדרי שמירת קדושת בית הכנסת, 

ובראש ובראש ובראשונה לעורר ולהתעורר על חובת הזהירות מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת כדאיתא בשו"ע או"ח קנ"א, 

דיני קדושת בית הכנסת. 

ומי יודע אם לא בשלנו הסער הגדול הזה".


המועצות מזהירים על איסור טלפון דלוק בבית הכנסת בתפילה ובלימוד:

"זאת ועוד, לדאבון כל לב נמצאת רעה חולה שיש מי שמחזיק בזמן התפילה והלימוד מכשיר פלאפון דלוק, אשר גורם בזה להוציא עצמו מתוך בית הכנסת בעת עמדו לפני המלך, ועוונו גדול מנשוא רח"ל כדאיתא בזוה"ק".


"ועל כן, קוראים אנו אל אחב"י בקהילות הקודש די בכל אתר ואתר, בעת שחוזרים אנו להתפלל וללמוד בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, לחזק הגדר שלא לדבר דיבורים בטלים בבית הכנסת ובבית המדרש ולתקן תקנה קבועה שאיסור חמור הוא להחזיק פלאפון שאינו כבוי בכל זמן התפילה והלימוד, ורבני הקהילות והגבאים בכל מקום יזהירו את הציבור על כך, (ומי שבידם, יראו לתקן מקום מיוחד להניח הפלאפונים קודם התפילה)".


את המכתב מסיימים גדולי ישראל: "ובזכות הזהירות בבתי מקדש מעט ירחם עלינו הבורא ית' , 

שנזכה למי שברך, שתיקן בעל התוי"ט 

"שכל מי ששומר פיו ולשונו בעת התפילה וקריאת התורה הקב"ה ישמרהו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה ויחולו עליו כל הברכות הכתובות בתורה ובנביאים ובכתובים ויזכה לראות בנים חיים וקיימים לתורה ולחופה ומעשים טובים ויעבוד את ה' אלוקינו תמיד באמת ובתמים ונאמר אמן".


ונזכה במהרה לישועה וגאולה שלימה בבניין בית תפארתנו אכי"ר".

מוגשת לפניכם ספריית אוצר החכמה:
מה נשתנה במרפסות? הגר"י זילברשטיין מכריז: "שמע ישראל ברחובות" • צפו
פוסק בעלזא זועק: איך למנוע את השתוללות המחלה?
נוכח העלייה המחרידה מכתב בהול ברגעים אלו יוצא מבית רבותינו מרנן ורבנן שליט"א
שר התורה הכריע: ניתן לקחת ריטלין בלי חשש!
הראשון לציון: אין להפעיל "גל שקט" בכיפור!
הילולת צדיקים: זבולון בן יעקב אבינו
שיחה מיוחדת לערב יום הכיפורים ופרשת האזינו מפי הרב ברוך רוזנבלום שליט״א
פרשת שבוע עם הרב לוישטיין
כ"ק האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים אחר הצהריים במעונו • גלריה