בין המצרים: המקובל ערך סיום מסכת יומא במשכן שילה‎‎

במעמד מרגש נערך אתמול מעמד סיום מסכת יומא בראשותו של ר"י המקובלים נהר שלום הגר"ב שמואלי בשילה הקדומה - מקום בו עמד המשכן, במעמד השתתפו רבני הישיבה ורבים...

בין המצרים: המקובל ערך סיום מסכת יומא במשכן שילה‎‎

במעמד מרגש נערך אתמול מעמד סיום מסכת יומא בראשותו של ר"י המקובלים נהר שלום הגר"ב שמואלי בשילה הקדומה - מקום בו עמד המשכן, במעמד השתתפו רבני הישיבה ורבים מתלמידיו.

במקום הוקם אוהל מיוחד המדמה את המשכן במידותיו עם היריעות ומכסהו. וכן הובאו לאוהל דגמים של כלי המקדש להמחשת הלימוד במסכת העוסקת בענייני המקדש והקורבנות.

תחילה אמרו הרבנים את סדר הקורבנות מתוך חוברת מיוחדת שהוציאה הישיבה לרגל המעמד ולאחמ"כ העתירו בתפילות ובאמירת סליחות וכן אמרו את תפילת חנה כסגולה למעוכבי זרע של קיימא.

במהלך המעמד נשא דברים הגר"ב שמואלי שעורר את המשתתפים לאמירת תיקון חצות ולהתפלל מעומק הלב לבנין ביהמ"ק ולגאולה קרובה כשבסיום כל הציבור אמרו בבכיה את תיקון החצות הנאמר מחצות היום בבין המצרים.

מעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילהמעמד סיום מסכת יומא בשילה
מהי תספורתו המיוחדת של כהן גדול? • דף היומי
צפו: הגר''ש אלתר מגור בהדלקת נר ראשון
באישור מיוחד: הדלקת נר ראשון של חנוכה ליד הקרמלין • גלריה
גדולי ישראל במכתב חיזוק ללימוד התורה בחנוכה
גלריה עצרת מספד בפוניבז' לאברך הרב שמואל אליעזר בנדריים ז''ל
מה היתה תשובתם המיוחדת של אנשי נינוה? • דף היומי
גלריה ממסע הרב ניסים מלכה לקברי הצדיקים באוקראינה
הדף היומי מסכת תענית דף טו
הדף היומי מסכת תענית דף יד
הח"כ לשעבר הכניס ספר תורה, מי הגיע להשתתף? • גלריה‎‎