נדחה בטרומית: הגבלת זכות העמידה בבג"צ

ח''כ מיקי זוהר אשר הגיש את הבקשה: "אתם האמנתם שהצעת החוק הזו תיפול על קולותיהם של תקווה חדשה וימינה? זו ממשלת אחדות? זו ממשלת שמאל"

נדחה בטרומית: הגבלת זכות העמידה בבג"צ

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: השפיטה של חבר הכנסת מיקי זוהר. מוצע כי זכות העמידה בפני בית המשפט תוגבל למקרים בהם האינטרס האישי של מגיש העתירה נפגע או עלול להיפגע. פגיעה המשותפת לכלל הציבור או לקבוצה בלתי מסוימת בו אינה נחשבת פגיעה באינטרס אישי.

לאחר הצבעה שמית תמכו בהצבעה 41 חברי כנסת מול 57 שהתנגדו. חברי ימינה ותקווה חדשה הצביעו נגד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים לשחיקה הולכת וגוברת של "זכות העמידה", המגבילה את היכולת לעתור לבית המשפט למי שנפגע או שקשור לנושא העתירה בלבד. התוצאה היא התרבותן של עתירות המוגשות על ידי ארגונים ופרטים בנושאים פוליטיים, מדיניים וכלכליים, כאשר לעותר עצמו אין כל קשר לעניין נשוא העתירה ולא נגרמת לו פגיעה אישית בשלה הוא מבקש סעד".

"עתירות אלו נועדות להוביל להתערבות שיפוטית בעניינים שאינם נמצאים ברגיל בתחום עניינו של בית המשפט, ובכך לעקוף את סמכות הדרג הנבחר ואת הכרעות הבוחר".

מיקי זוהראולם בג

מצב דברים זה מאפשר לגורמים בעלי עניין פוליטי לאלץ את הרשות המבצעת לפעול בניגוד לסדרי העדיפות שלה ולמטרות לשמן נבחרה, ולהכתיב למעשה את סדרי עבודת הרשות באמצעות עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, תוך עקיפת רצון הבוחר. התערבות זו אין לה דבר עם מטרתו של בית המשפט להעניק סעד למי שנפגע, ויש בה משום פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות".

ח"כ זוהר אמר: "הבאנו את ההצעה הזו מתוך אמונה שהאידאולוגיה היא מה שקובע ולא הכיסאולוגיה. אתם האמנתם שהצעת החוק הזו תיפול על קולותיהם של תקווה חדשה וימינה? זו ממשלת אחדות? זו ממשלת שמאל. אתם תצטרכו לתת דין וחשבון לציבור למה החוק הזה נופל היום. אל תמכרו את האידאולוגיה שלכם ותצביעו בעד הצעת החוק הזו."

ח"כ אפרת רייטן התנגדה: "מדובר במעשה קיצוני מבחינה השוואתית. תפקידו של בית המשפט הוא לא רק להעניק סעד למי שנפגע ולהיות בורר בסכסוכים, יש לו גם תפקיד של הגנה על שלטון החוק. אסור לתת יד לניסיון בלתי ראוי לשחוק ולהקטין את כוחו של בית המשפט העליון." בני דורון – דובר מליאת הכנסת

בנט המריא לעצרת של האו''ם
גפני: "כהנא הוא איש הזוי"
השר לביטחון פנים מפרסם את שמות חברי ועדת הבדיקה לבריחה מהכלא
ח''כ כהנא על בנט: "מעוניין להפסיק את תפיסת העולם החרדית"
הליכוד על בנט: "משסה הורים אלו באלו"
בנט: "אני רוצה שההורים יריבו אחד עם השני"
לקראת חקירת פרשת הצוללות? בנט נפגש עם יו״ר התנועה לאיכות השלטון
בן גביר: "ההר הוליד עכבר, בנט צריך להתנצל"
חה"כ אבי מעוז הגיש בג"צ נגד ניר אורבך ומיקי לוי
בנט: "למדנו שהטלת הספק היא תנאי הכרחי לניהול חיינו"