נדחה בטרומית: הגבלת זכות העמידה בבג"צ

ח''כ מיקי זוהר אשר הגיש את הבקשה: "אתם האמנתם שהצעת החוק הזו תיפול על קולותיהם של תקווה חדשה וימינה? זו ממשלת אחדות? זו ממשלת שמאל"

נדחה בטרומית: הגבלת זכות העמידה בבג"צ

מליאת הכנסת דחתה בקריאה טרומית את הצעת חוק-יסוד: השפיטה של חבר הכנסת מיקי זוהר. מוצע כי זכות העמידה בפני בית המשפט תוגבל למקרים בהם האינטרס האישי של מגיש העתירה נפגע או עלול להיפגע. פגיעה המשותפת לכלל הציבור או לקבוצה בלתי מסוימת בו אינה נחשבת פגיעה באינטרס אישי.

לאחר הצבעה שמית תמכו בהצבעה 41 חברי כנסת מול 57 שהתנגדו. חברי ימינה ותקווה חדשה הצביעו נגד.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "בשנים האחרונות אנו עדים לשחיקה הולכת וגוברת של "זכות העמידה", המגבילה את היכולת לעתור לבית המשפט למי שנפגע או שקשור לנושא העתירה בלבד. התוצאה היא התרבותן של עתירות המוגשות על ידי ארגונים ופרטים בנושאים פוליטיים, מדיניים וכלכליים, כאשר לעותר עצמו אין כל קשר לעניין נשוא העתירה ולא נגרמת לו פגיעה אישית בשלה הוא מבקש סעד".

"עתירות אלו נועדות להוביל להתערבות שיפוטית בעניינים שאינם נמצאים ברגיל בתחום עניינו של בית המשפט, ובכך לעקוף את סמכות הדרג הנבחר ואת הכרעות הבוחר".

מיקי זוהראולם בג

מצב דברים זה מאפשר לגורמים בעלי עניין פוליטי לאלץ את הרשות המבצעת לפעול בניגוד לסדרי העדיפות שלה ולמטרות לשמן נבחרה, ולהכתיב למעשה את סדרי עבודת הרשות באמצעות עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק, תוך עקיפת רצון הבוחר. התערבות זו אין לה דבר עם מטרתו של בית המשפט להעניק סעד למי שנפגע, ויש בה משום פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות".

ח"כ זוהר אמר: "הבאנו את ההצעה הזו מתוך אמונה שהאידאולוגיה היא מה שקובע ולא הכיסאולוגיה. אתם האמנתם שהצעת החוק הזו תיפול על קולותיהם של תקווה חדשה וימינה? זו ממשלת אחדות? זו ממשלת שמאל. אתם תצטרכו לתת דין וחשבון לציבור למה החוק הזה נופל היום. אל תמכרו את האידאולוגיה שלכם ותצביעו בעד הצעת החוק הזו."

ח"כ אפרת רייטן התנגדה: "מדובר במעשה קיצוני מבחינה השוואתית. תפקידו של בית המשפט הוא לא רק להעניק סעד למי שנפגע ולהיות בורר בסכסוכים, יש לו גם תפקיד של הגנה על שלטון החוק. אסור לתת יד לניסיון בלתי ראוי לשחוק ולהקטין את כוחו של בית המשפט העליון." בני דורון – דובר מליאת הכנסת

ח"כ דוד אמסלם: "התפקיד של השמאל זה להכחיד את החברה מבפנים"
הסתה חמורה ברשת נגד בן גביר • קצין הכנסת מתנער מהאחריות
בכפוף לרביזיה: ח"כ אלכס קושניר נבחר ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
כחול לבן: שלושה חברי כנסת חדשים מצטרפים
סופית: גפני יודח מוועדת הכספים
ח"כ מעוז: הרובע המוסלמי הוא לא מוסלמי - זהו חלק מחלקיה של ירושלים
הכוורת של ראש הממשלה: מינויים ראשונים בלשכה
גזרות ממשלת השמאל: אין חוקים חדשים במשך חודש
סמוטריץ' משיב האם בדיעבד עדיף היה להקים ממשלת ימין שתישען על רע"מ
שי מימון התפטר מימינה "לא אפנה עורף לחבריי ממשפחות השכול"