בפעם ה-9: חוק הגיוס נדחה

חוק הגיוס נדחה פעם נוספת, הפעם בזכות הבחירות • עם זאת החוק יחזור בקרוב ודחייתו תלויה בהחלטת הממשלה הבאה • התנועה ל"איכות" השלטון מוחה

בפעם ה-9: חוק הגיוס נדחה אילוסטרציה

כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, חוק הגיוס פג אמש בחצות הלילה. וזאת למרות פסק דין של בית המשפט בעתירת התנועה לאיכות השלטון.


כזכור, החלטת בית המשפט העליון התקבלה בתאריך 3.11.20 בהרכב של תשעה שופטים ובה נקבע כי ביטול חוק הגיוס ייכנס לתוקפו בתאריך 1.2.21. עוד הודגש בפסק הדין כי מצופה מהמדינה שלא תתבקשנה ארכות נוספות.


יצוין כי במהלך שלוש וחצי השנים שעברו ממועד מתן פסק הדין לביטול חוק הגיוס נדחה מועד קיומו 8 פעמים וכל זאת לאחר שניתנה לממשלה על ידי בית המשפט ארכה של כשנה לתקן את החוק ולהתאים אותו לאמור בפסק הדין


כעת הודיע המדינה כי "בשים לב להחלטות בג"ץ בעקבות הקדמת הבחירות לכנסת ה-21, ה-22 וה-23, לפיהן סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת חלה בענייננו, הרי שבטלות פרק ג' תיכנס לתוקף ביום 6.7.2021, וזאת בתום 3 החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת ה-24. למען הסר ספק ולשם הוודאות המשפטית, המדינה מציעה שביהמ"ש יקבע כך בהחלטתו באופן מפורש".


לפי "סעיף 38 מורה כי כל חיקוק שהיה פוקע בשני החודשים האחרונים לכהונת הכנסת היוצאת, או תוך 4 חודשים לאחר שהחליטה להתפזר, או תוך 3 החודשים הראשונים לכהונתה של הכנסת הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד לתום 3 החודשים האמורים. כאמור, בשלוש הפעמים האחרונות שהבחירות הוקדמו, קבע בג"ץ כי סעיף זה חל גם במקרה זה".התנועה לאיכות השלטון על תגובת היועמ״ש לבג״ץ בעניין חוק הגיוס: ״הסעיף שהמדינה נתלית בו וטוענת לאי בטלות החוק - אינו תקף מכיוון שהחוק נפסל בתוקף פסק דין של בית המשפט״.


מהתנועה לאיכות השלטון נמסר: ״התנועה תתנגד לבקשת הארכה התשיעית במספר והחריגה במיוחד של המדינה. בית המשפט העליון כבר קבע בהרכב של 9 שופטים שחוק הגיוס צריך לחול באופן שוויוני על כלל המתגייסים. ״סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת לא יכול לחול אוטומטית על בטלות של חוק שנקבע לגביו על ידי בית המשפט שהוא לא חוקתי ופוגע בזכויות יסוד״.


לסיום טענו: "נזכיר כי תוקפו של חוק הגיוס פקע אמש בחצות, משלא נקבעה בכנסת הסכמה למתווה גיוס חדש, וזאת על פי פסק דין שקבע בג״ץ בעתירה של התנועה לאיכות השלטון. תגובת המדינה הגיעה הערב יום לאחר המועד האחרון בו נדרשה להגיב".

הקונגרס אישר סיוע למימון כיפת ברזל
"צריכים לקבוע לאיראן לוח זמנים סופי"
סיכום חדשות החג: הכותרות שלא כדאי שתפספסו
"הקצין יינזף פיקודית על ידי מפקדיו"
צפו: תיעוד מעצר שני הנמלטים מכלא גלבוע מקסדת הלוחמים ומהאוויר
חשיפה: כישלון במשא ומתן על חילופי האסירים בין חמאס לישראל
בנט על תפיסת המחבלים: "את מה שהתקלקל - אפשר לתקן"
לאחר שבועיים: נתפסו שני המחבלים הנמלטים מכלא גבלוע
לאחר אינספור פריצות - הפורץ הסדרתי לחנויות נלכד על חם
בנט: אצא למבצע צבאי לעזה אם נצטרך גם עם הקואליציה הזאת