איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

אדם לומד תורה ולפעמים לא מרגיש חשק וחיות מהתורה, וזה מהסיבה הפשוטה שהוא לא לומד תורה נכון

איך ללמוד תורה נכון? פרשת משפטים • הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

איך ללמוד תורה נכון? נקודה בפרשת משפטים מאת הגאון הרב יחזקאל צמח שליט"א

דורשי - בית מדרש גבוה לדורשי ה'

אדם לומד תורה ולפעמים לא מרגיש חשק וחיות מהתורה, וזה מהסיבה הפשוטה שהוא לא לומד תורה נכון. כל תכלית ביאתנו לעולם הזה היא לעשות לה' יתברך נחת רוח על ידי שנבין מה רצונו יתברך מאיתנו, ואת זה נבין רק על ידי התורה הקדושה. אז לכן כל בר ישראל חייב לדעת איך לומדים את התורה נכון, בנקיות בקדושה ובטהרה, שעל ידי הלימוד הזה נבין מה רצונו יתברך מאיתנו.

צפו ותחי נפשכם

https://youtu.be/WN2kLpP_sNk

האם יהיה מותר להכין מכשירי אוכל נפש ביום טוב • הלכה יומית
כמה כח באמת יש לך? תלוי! • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עו
שידור חי: מרן הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א
שידור חי: הרב מאזוז מוצ"ש בחקתי תשפ"ב
הילד טעה? כך נחנך אותו נכון! • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עה
הדבר שישנה אותך מהקצה לקצה • פרשת בחוקותי • צפו
הדף היומי מסכת יבמות דף עד
מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בקאליב