שבע ברכות המרכזי במאקאווא בני ברק

מעמד מרומם בשמחת השבע ברכות המרכזי לבן הגה"צ רבי ישראל יעקב למברגר גאב"ד מאקאווא בני ברק, עם בת רבי דוד אלימלך קאפ מראשי ישיבת אורייתא

שבע ברכות המרכזי במאקאווא בני ברק שבע ברכות במאקאווא

שמחת בית מאקאווא: מעמד מרומם בשמחת השבע ברכות המרכזי לבן הגה"צ רבי ישראל יעקב למברגר גאב"ד מאקאווא בני ברק, עם בת רבי דוד אלימלך קאפ מראשי ישיבת אורייתא, בן האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ זצ"ל, אשר התקיימה ביום ראשון וישלח, בבית המדרש מאקאווא ברחוב רבינו תם ב"ב.

את בימת הכבוד פיארו בין היתר האדמו"ר מנאראל, האדמו"ר משאץ, האדמו"ר מקראלי, האדמו"ר מזוטשקא אמסנא, האדמו"ר מפולנאה, הגה"צ חיים צבי שפירא אב"ד קהל מחזיקי הדת, הגה"צ מאיר שלמה למבערגער גאב"ד מאקאווא אשדוד.

את השמחה הנעים הבדחן הנודע הרב בצלאל דים הי"ו, מחשובי מתפללי בית המדרש.

קריאת הפרשה: והפעם בטעמים תימניים • הצטרפו:
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על פרשת וארא
הרבי מויזניץ' ניחם את בני העסקן ר' אליהו יצחק ליבוביץ
רב חזקיהו יוסף קרלינשטיין - פרשת וארא
הלכה יומית: מהו המקור לדין לבישת הכיפה?
הדף היומי: מסכת פסחים דף נ''ה
צפו: הגרי"ח אוהב ציון על הכרת הטוב
הילולת צדיקים: רבי זושא מאניפולי זצ''ל
גלריה: טיש אצל אוז'רוב לכבוד הילולת ה"אש דת"
הרב עמאר - פרשת וארא תשפ"א