הנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי • "תם עידן דחיית המטבעות הדיגיטליים"

ועדת ההיגוי של בנק ישראל פירסמו מסמך דו"ח על אפשרות השקל הדיגיטלי • באיגוד הביטקוין הישראלי הגיבו

הנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי • "תם עידן דחיית המטבעות הדיגיטליים" מני רוזנפלדבנק ישראל

בשנים האחרונות מתחוללים שינויים משמעותיים בקצב מהיר בשוק התשלומים בישראל ובעולם. בעוד שאף בנק מרכזי של מדינה מפותחת עדיין לא הודיע על החלטה להוציא לדרך פרויקט שבסופו הבנק המרכזי ינפיק מטבע דיגיטלי, בנקים מרכזיים רבים, כולל אלו של המשקים העיקריים, הגבירו באופן משמעותי את המחקר התיאורטי ואת הבחינה המעשית של האפשרות להנפקת מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי כאמצעי תשלום שישמש את הציבור הרחב, לצד אמצעי התשלום הקיימים.

לאור התפתחויות אלו, החליטו בבנק ישראל להאיץ את הלימוד, המחקר וההכנה של הבנק לקראת הנפקה אפשרית של מטבע דיגיטלי של בנק ישראל בעתיד.

יודגש כי בדומה לבנקים מרכזיים רבים אחרים, בנק ישראל טרם החליט האם בכוונתו להנפיק מטבע דיגיטלי. בנק ישראל מכין תכנית פעולה, כך שבמידה וייווצרו תנאים בעתיד שיביאו לכך שלהערכת בנק ישראל התועלות מהנפקת שקל דיגיטלי עולות על העלויות והסיכונים הפוטנציאליים, בנק ישראל יהיה ערוך ומוכן להוציא תכנית זו לפועל. לצורך כך, ובמסגרת התכנית האסטרטגית של בנק ישראל, הקים נגיד בנק ישראל ועדת היגוי להנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי, בראשות המשנה לנגיד בנק ישראל. ועדת ההיגוי הקימה מספר צוותי עבודה מקרב אנשי מקצוע בתחומים שונים בבנק, ובאמצעותם מתבצע מיפוי של התועלות האפשריות, הסוגיות השונות, והסיכונים הכרוכים בהנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי.

בעוד שייתכן שבנקים מרכזיים יעשו שימוש בטכנולוגיות רישום מבוזר (DLT) - כדוגמת בלוקצ'יין - בבואם לעצב ולהקים מערכות של מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי, הרי שישנם הבדלים מהותיים בין מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי לבין מטבעות קריפטוגרפים כדוגמת הביטקוין. בראש ובראשונה, בעוד שמטבעות קריפטוגרפים אינם משויכים למדינה מסוימת וחלקם מתאפיינים בכך שאין גורם מרכזי שמנהל אותם, הרי שמטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי יונפק על ידי הבנק המרכזי של המדינה והוא אשר יקבע את כמותו, את אופן השימוש בו, ואת הרגולציה שתחול עליו.

ועדת ההיגוי בבנק ישראל מיפתה את התועלות שמטבע דיגיטלי של בנק ישראל עשוי להניב עבור המשק הישראלי אם יונפק בעתיד. המוטיבציות העיקריות שעשויות להביא להחלטה להנפיק מטבע דיגיטלי של בנק ישראל הן:

• יצירת אלטרנטיבה נוספת יעילה, מתקדמת ובטוחה לאמצעי התשלום הקיימים והחדשים בעידן הדיגיטלי.

• יצירת תשתית חדשנית שתבטיח את התאמת מערך התשלומים לצרכים של הכלכלה הדיגיטלית העתידית.

• הבטחת היתירות של מערך התשלומים ותפקודו התקין בעת חירום או תקלה.

• יצירת תשתית יעילה וזולה לתשלומים חוצי גבולות.

• שמירת האפשרות של הציבור לעשות שימוש באמצעי תשלום דיגיטלי תוך שמירה על רמה מסוימת של פרטיות.

• תמיכה במדיניות הממשלה לצמצום השימוש במזומן ולמאבק ב"כלכלה השחורה".

יש לציין, שייתכן שניתן להשיג חלק מהתועלות האלו, אם לא את כולן, גם באמצעות שיפור ושכלול של מערכות התשלומים הקיימות, ולאו דווקא באמצעות הנפקת מטבע דיגיטלי של בנק ישראל. בנוסף, הנפקת מטבע דיגיטלי של הבנק המרכזי עשויה להיות כרוכה בסיכונים. חלק נרחב מעבודת ועדת ההיגוי מתמקד בחקר נושאים אלו, ובבחינת הערך המוסף שמטבע דיגיטלי של בנק ישראל יוכל להניב למשק הישראלי על פני מערכות התשלומים הקיימות והעתידיות.

על מנת לבחון את ההשלכות השונות של הנפקה אפשרית של שקל דיגיטלי על ידי בנק ישראל, ועל מנת לנתח את האתגרים וההזדמנויות העסקיים והטכנולוגיים, התוותה ועדת ההיגוי, בקווים כלליים בלבד, טיוטת מודל למטבע דיגיטלי של בנק ישראל. טיוטת המודל המפורטת במסמך מהווה בסיס לדיון ובחינת חלופות על ידי צוותי העבודה העוסקים בנושא בבנק ישראל, ותשמש גם בסיס לדיון בקהילה המקצועית והאקדמית בישראל אודות המאפיינים הנדרשים לשקל הדיגיטלי.

מטרת פרסום הטיוטה ע"פ דברי בנק ישראל היא בכדי לעדכן את הקהילה המקצועית – מגזר התשלומים, הפיננסים והטכנולוגיה, האקדמיה, גופי ממשלה רלוונטיים וארגונים שונים, בדבר התקדמות הבחינה שבנק ישראל עורך לגבי סוגיית המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי. על מנת שתכנית הפעולה שבנק ישראל מכין תהיה מושכלת ומקיפה ככל האפשר, חשוב יהיה לבנק ישראל לעקוב אחר החשיבה בנושא בקרב גורמים שונים במשק הישראלי, גם אם בסופו של דבר יוחלט לא להוציא את התכנית לפועל. בנק ישראל מזמין גורמים אלו להעביר לו התייחסות כתובה לתוכנו של מסמך זה, ולהיבטים רלוונטיים של הנפקה אפשרית של מטבע דיגיטלי על ידי בנק ישראל בעתיד.

מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, הגיב ואמר אמר כי: "טיוטת העקרונות לשקל דיגיטלי אותה מפרסם בנק ישראל היא התקדמות משמעותית בעולם הפיננסי הישראלי. אנחנו מקווים שעם המסמך הזה תמה מדיניות הדחייה של מטבעות דיגיטליים מבוזרים, שננקטה על ידי הנהלות קודמות של המוסד. אמצעי תשלום דיגיטליים הם גשר לעולם הפיננסי החדש של מטבעות דיגיטליים ואפליקציות פיננסיות מבוזרות, ועשוייים להביא חדשנות משבשת אל שוק הפיננסים הישראלי והעולמי המשווע לתחרות וניעור. עם התוכניות המשמעותיות לעתיד אנחנו קוראים לבנק ישראל שלא לזנוח גם את הטיפול בסוגיות הבוערות שעל הפרק, ולהורות לבנקים לפעול על פי הוראת היועץ המשפטי לממשלה וחוק הנשפי"ם שהושלם לאחרונה, ולהפסיק לחסום העברות כספים שמקורן במטבעות דיגיטליים".

יובל רואש, מנכ"ל ביטס אוף גולד, ברוקר הביטקוין הגדול בישראל: "מטבעות יציבים הם התשתית לאפליקציות פיננסיות מבוזרות (DeFi) אלה מאפשרות כבר היום לתת הלוואות, לספק שירותי ביטוח ולהפעיל בורסות נגזרים מבוזרות. כך למשל MakerDao , מאפליקציות ה- DeFi הגדולות בעולם, הכריזה בימים האחרונים על מתן הלוואות לדיור בארה"ב באופן מבוזר וללא ערבויות מסורתיות. התשתית לכל אלה הם אותם מטבעות יציבים, אבל הם מונפקים על ידי גורמים פרטיים ותמיד קיים ספק כלשהו לגבי יציבותם. כניסה של מוסד פיננסי בעל מוניטין וגיבוי בינלאומי מאסיבי כמו בנק ישראל לתחום, תאפשר לשים את ישראל בראש החדשנות העולמית ותתמוך בחזון של הפיכת ישראל למרכז של חדשנות פיננסית עולמית, ותשנה את הצורה בה אנו משתמשים במטבעות בחיים הפיננסיים ובחיי היום-יום".

תופעת המדבור והבצורת • האיום העולמי
הרביזיה נדחתה: ח"כ אלכס קושניר נבחר ליו"ר ועדת הכספים הזמנית
מהפך בתחום הבניה - בניה חסכונית, אקולוגית ופרקטית יותר
ליברמן: "מה שצפוי להעסיק אותנו במיוחד זו עליית המחירים החדה"
ליברמן: "לנהל את האירוע בצורה ממלכתית ואחראית"
בנק לאומי ישלם: גבו הון תועפות על מכתב התראה
אזהרה: אל 'תסדירו' את חשבון החשמל
ארצות הברית מציבה תנאים עבור חידוש הסיוע לאונר"א
נחשף: כסף ממשלתי אמריקאי שומש להפגיש ילדים למחבלים פלסטיניים
השפעת שינויים טכנולוגיים על שוק העבודה, אתגרים והמלצות