צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק תזריע - החודש תשפ"ב

השיעור השבועי של פוסק עדת תימן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - מוצש"ק תזריע - החודש תשפ"ב

צפו: שיעורו של הגר"י רצאבי למוצש"ק תזריע - החודש תשפ"ב

נושאי השיעור: שלושה תירוצים נוספים ממרן שליט"א בעניין השאלה מדוע חותמים בברכת התורה "נותן התורה" בלשון הוה. תירוץ נוסף רביעי ממרן שליט"א בשאלה דלעיל, והמשך לגבי הסיפור שהובא בשיעור הקודם על הגרח"ק זצוק"ל שכאשר עסק בענייני חגבים הגיע לפתע חגב לביתו וכו'. זכות התורה והשבת המגינים על עירנו בני ברק ת"ו, והתייחסות מרן שליט"א לפיגוע שאירע בשבוע שעבר בבני ברק. בעניין הלווית הגרח"ק זצוק"ל, שלדעת מרן שליט"א אינו נספד כהלכה, ושפטירתו מהווה סימן ואיתות כי עלינו לחזק ולהתחזק בעניינים שונים. התייחסות למובא בספר מאיר עוז בעניין הגרח"ק והחגב, והערה על השוואתו בין העוף הטמא 'קורן' שהוא בבית יוסף לבין ספר הקוראן של דת האיסלאם. תגובה לשואל על דברי מרן שליט"א בשיעור מוצש"ק משפטים התשפ"ב לגבי הסיפור עם אותו בחור ישיבה ששמע בכותל המערבי אדם אמריקאי שהתפלל שתנצח קבוצת הספורט שאותה הוא אוהד וכו' והכסף שקיבל ממנו, האם אכן הקב"ה הולך לפי הכוונה ולא לפי המעשים, וכן בעניין הטעיית הגוי בממון, ונוסח הסיפור דלעיל כפי שהובא בחוברת ווי העמודים להגר"י זילברשטיין שליט"א. בשבח מצות מכונה "לחמא עניא", המשווקות בשנה זו ברחבי הארץ והעולם, בכשרות בד"צ "פעולת צדיק" ללא חשש חוזר וניעור.

תזריע - החודש תשפ"ב

"מידת הדין מתוחה": הרב עמאר ערך תפילה לפצועים בברית • צפו
מצמיח ישועות: האדמו"ר ממעזיבוז במסע לאוקראינה - הונגריה • גלריה
אמונת חכמים - נותנת חיים | פרשת ואתחנן | הגר"י צמח שליט"א
התפללת? תפעיל מונה… • פרשת ואתחנן • צפו
הדף היומי מסכת כתובות דף לז
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת ואתחנן
הרב עמאר במחנה של רבי ברוך מרדכי אזרחי • גלריה
בשעה טובה: הונחה אבן הפינה להקמת מקווה הטהרה בשכונת בצוותא
סיפורים מיוחדים מתלמידי הבעש"ט על הגאולה | הגר"י צמח שליט"א
שלום בית בדקה אחת! • צפו