ליהנות בהם בני אדם • ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת

היום (רביעי - ד' דחוה"מ) אחר תפילת מוסף התקיים מעמד 'ברכת האילנות' בחצר ביתו של האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת כשבסיומו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב יחד עם החסי...

ליהנות בהם בני אדם • ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת

היום (רביעי - ד' דחוה"מ) אחר תפילת מוסף התקיים מעמד 'ברכת האילנות' בחצר ביתו של האדמו"ר מקרעטשניף - קרית גת כשבסיומו פצח האדמו"ר בריקוד נלהב יחד עם החסידים, לאחמ"כ התקיים מעמד 'לחיים טיש' לכבוד המועד.

ליהנות בהם בני אדם • ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת

בימה

ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת 


ברכת האילנות בחצר קרעטשניף - קרית גת
המקובל השיא את בנו, גדולי ישראל באו לברך • גלריה‎‎
האם יש למנוע מילד לשחק במוקצה? • דף היומי
המיסיונר הבכיר הודיע לחבריו שחזר בתשובה שלמה: "יש רק ה' בעולם"
שמחת השבע ברכות המרכזית לבית סאווראן • גלריה
אברכי בית המדרש יחוה דעת הוסמכו לרבנות • גלריה‎‎
הרב יגאל כהן חיתן את בתו, כולם עלו לברך • גלריה‎‎
מדוע אין כתובה בנישואי חרשת? • דף היומי
המונים התכנסו בבנייני האומה לזכר הרב מרדכי אליהו זצ"ל • גלריה
הסידור ההיסטורי של הרבי מקרעטשניף הגיע לידי נינו • גלריה
האדמו"ר מבוטושאן בשמחת השבע ברכות לבת מקורבו • צפו