דיון בכנסת: פיקוח על החינוך החרדי, ח"כ פינדרוס: "מנסים לכפות על החרדים"

דיון בעקבות דוחו"ת המבקר על הפיקוח בחינוך החרדי והנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר:

דיון בכנסת: פיקוח על החינוך החרדי, ח"כ פינדרוס: "מנסים לכפות על החרדים" שלח, פינדרוס

יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח: "השאלה סביב השתלבות המגזר החרדי בחיים הישראלים, מגיעה לנקודה קריטית"

ח"כ יצחק פינדרוס: "מתנהל כאן דו שיח של חרשים. אם הממשלה ומערכת החינוך יעשו דברים מעל הראש של המגזר, זה נועד לכישלון".

הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ עפר שלח, התכנסה היום לדון במצב החינוך החרדי והפיקוח עליו בעקבות דו"ח מבקר המדינה האחרון שעסק בנושא והצביע על צורך בהגברת פיקוח ואכיפה למערכות החינוך החרדיות, ע"מ שישמרו על הכללים שקבע משרד החינוך ויספקו לתלמידים מיומנויות וידע שיאפשרו להם להתפרנס בעתיד באופן ההולם את כישוריהם.

יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח: "אנחנו בנקודה שבה אי אפשר להתייחס לציבור החרדי כסקטור. השאלה סביב השתלבות המגזר החרדי בחיים הישראלים בכל המובנים, מגיעה לנקודה קריטית: או שהשילוב יצליח, או שכל המבנה הקיים יקרוס על הציבור החרדי והכללי כאחד. יש פה אחריות על כל הצדדים".

שמעון עמר, מנהל אגף במשרד מבקר המדינה, הציג את הליקויים שעולים בדו"ח: מבחני המיצ"ב (מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית), שמטרתם לספק מידע פדגוגי אובייקטיבי לצורך זיהוי בעיות וכשלים ולשיפור ההוראה בבתי הספר, מתקיימים רק בחלק קטן מבתי הספר החרדים ובאלו שהם מתקיימים הם מבוצעים במתכונת חלקית. כמו כן, משרד החינוך לא קבע יעדים במבחני המיצ"ב למגזר החרדי והיעדים שהוא קבע למגזר החרדי בנוגע לזכאות לבגרות הם נמוכים לעומת יעדי הזכאות הכלל-ארציים.

בנוסף, רוב מוסדות החינוך החרדיים אינם מדווחים למשרד החינוך על מצבת עו"ה שלהם, ולכן למשרד אין נתונים מלאים על עו"ה במגזר החרדי, דבר הפוגע ביכולות הניהול והפיקוח שלו. כן יש מחסור חמור במורים גברים חרדים למקצועות הליבה. במוסדות החינוך לבנים מלמדים גם מי שאין להם תעודת הוראה. מעט עו"ה חרדיים משתתפים בהשתלמויות שעורך משרד החינוך.

בנוגע לדו"ח הקודם העוסק במצב ההשכלה הגבוהה במגזר החרדי, הציגו ממשרד המבקר את הנתונים מלפני חמש שנים המראים כי אמנם בתוכנית הראשונה למדו כ-6,000 סטודנטים חרדים לימודים אקדמיים, ובתוכנית הראשונה נקבע יעד של 14,500 סטודנטים חרדים לשנת התשע"ו (2015 - 2016), בפועל למדו בה רק 11,465 (כ-80% מהיעד). מספר הסטודנטים גדל בכ-48% משנת התשע"ב (2011 - 2012) עד שנת התשע"ז (2016 - 2017), אך הצטמצם בשנת התשע"ז. בתוכניות לא נקבע יעד לעניין מספר החרדים שקיבלו תואר ראשון (להלן - בוגרים), ולא נקבעו יעדים בדבר התפלגותם של תחומי לימוד.

בנוגע לדו"ח הקודם העוסק במצב ההשכלה הגבוהה במגזר החרדי, הציגו ממשרד המבקר את הנתונים מלפני חמש שנים המראים כי אמנם בתוכנית הראשונה למדו כ-6,000 סטודנטים חרדים לימודים אקדמיים, ובתוכנית הראשונה נקבע יעד של 14,500 סטודנטים חרדים לשנת התשע"ו (2015 - 2016), בפועל למדו בה רק 11,465 (כ-80% מהיעד). מספר הסטודנטים גדל בכ-48% משנת התשע"ב (2011 - 2012) עד שנת התשע"ז (2016 - 2017), אך הצטמצם בשנת התשע"ז. בתוכניות לא נקבע יעד לעניין מספר החרדים שקיבלו תואר ראשון (להלן - בוגרים), ולא נקבעו יעדים בדבר התפלגותם של תחומי לימוד.

ח"כ יצחק פינדרוס אמר בדיון כי "מתנהל כאן דו שיח של חרשים. אם הממשלה ומערכת החינוך יעשו דברים מעל הראש של המגזר, זה נועד לכישלון. ככה היה עד היום כשניסו להכניס את מבחני מיצ"ב בלא כל תיאום וזה הפך לשם מוקצה שכל אחד מתרחק מכך. 70 שנה מנסים כאן לכפות על החברה החרדית וזה לא צולח. מציגים כאן נתונים כביכול מרשימים על המלכתי חרדי, אך בפועל זה כישלון – הממ"ח מחזיק 50 בתי ספר על 700 ילדים. כל מוסד חרדי הוא פי שלושה מכמות התלמידים שיש בבממ"ח. אי אפשר לעשות דברים מנוגדים לציבור ובכוח. ההוכחה שלא מעוניינים ומחפשים לכפות נמצאת במכון לב בירושלים – שם הקימו מוסד אקדמי, אך כדאי להתאימו לאוכלוסייה החרדית, נפתח שם בית מדרש ובו לומדים לימודי תורה, בא המל"ג וסגר את זה. אתם כבר מבינים איך אפשר לדבר ככה?"

רות אלמליח, מפקחת בחינוך החרדי, משרד החינוך: "המגזר החרדי מורכב מבתי ספר ומוסדות שונים הן בהיקף הלימוד ואופן הלימוד. בחלק משמעותי מהמוסדות קיימת אוטונומיה לנושא התכנים והם מחויבים ללמד היקף שעות מסוימות ולא נכנסים לבדוק את איכות הלימוד אלא רק את הכמות".

פרופ' יפה זלברשץ, יו"ר ות"ת: "אנחנו פועלים לשילוב כל חלקי האוכלוסייה בישראל בהשכלה הגבוהה. האוכלוסייה החרדית מצביה מספר חסמים ואתגרים לשילובה בהשכלה הגבוהה, כגון הפער המשמעותי בחינוך בינה לבין אוכלוסייה אחרת בישראל – דבר שמצריך לגשר על פער למידה של שנים רבות, פערי תרבות וכו'. ומכיוון שקיימת דרישה ללימודים בהפרדה ולא כל המוסדות מסוגלים או פתוחים להתאמות האלה. כאשר ניגשים למהלך מסוים לא פעם מתקבלות עתירות לבג"צ משני צדי המתרס, אך על אף הקשיים המל"ג וות"ת ממשיכים לפעול לשילוב האוכלוסיה החרדית וניתן לראות עליה במספר הסטודנטים מכ-9,000 בשנת 2015 ל-13,000 סטודנטים בשנת 2019".

ד"ר גלעד מלאך, ראש תוכנית חרדים במכון הישראלי לדמוקרטיה, טען בוועדה שלא מספיק שיש לימוד אנגלית במגזר, "צריך שלימודי האנגלית יהיו משמעותיים. יש בעיה של ספרי לימוד ותוכנית לימודים – צריך לייצר תוכנית לימודים מסודרת לכל בית ספר לפי המעמד המשפטי שלהם".

שירה ברלינר, אחראית תעסוקת חרדים במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: "לממשלה יש יעד ל-2020 - 63 אחוז תעסוקה לגברים חרדים. כיום, בצד הנשי הנתון הוא 76 אחוז ובקרב הגברים הנתון הוא 52.5 המהווה עליה לא מבוטלת מאז שנת 2013".

בוועדה סיפר אברהם בית אל, שהתחנך בחינוך החרדי ולאחר שחרורו מהנח"ל החרדי ושירות קבע, הוא ניסה להתקבל ללימודי השכלה גבוהה, אך גילה את הפער העצום בינו לבין תלמיד שסיים לימודי במערכת החינוך הממלכתית, "לא למדתי מקצועות רבים, החל ממתימטיקה ואנגלית. זהו אתגר משמעותי עבורי".

כן סיפר בוועדה אליהו כהן, פעיל בחינוך החרדי ממבשרת, ש"לפני כשנה פנינו למועצה במבשרת שיכירו בתלמוד תורה כממלכתי חרדי ואז יהיו לימודי ליבה ורמת חינוך גבוהה יותר. באופן לא ברור המועצה אמרה שהיא לא מסכימה. תבענו את משרד החינוך ואת המועצה, והנימוק של המדינה היה שבגלל שמספר התלמידים נמוך, למרות שהמדינה כבר הכירה בבתי ספר כממלכתי דתי במספר נמוך יותר, לא יתאפשר לנו".

יו"ר הוועדה, ח"כ עפר שלח, סיכם את הישיבה: אם הגישה של חה״כ פינדרוס שאומר: נשב בשקט ונשיג את הדברים שחשובים לציבור שלנו, תתקבל, טוב לא יצא מזה. אם הגישה תהיה שהאחריות היא גם עלינו כנבחרי ציבור לעשות צעדים אמיצים, נוכל לבוא בטענות למוסדות שאמורים לפתור את הקשיים שישנם בדרך".

מתקפת הסייבר על שירביט: כל אויב ישמח לשים יד על החומרים
לנצל את הקורונה לטובת כבדי המשקל
הגר"ש שלום כהן: למה ללכת לאשכנזים? • צפו
הרב גלאי: חובה להיבדק
"מי שחולה - ייצא באמבולנס על חשבונו" • הח"כים בסיור בנתב"ג
הרב יובל אשרוב: איך להתמודד עם הקורונה? • צפו:
דעה: בנט בבדיחת השנה: "איך ייתכן שזו הפעם הראשונה שמדינת ישראל לא מתאחדת"?
משרד הבריאות מפרסם דו"ח 2019 למדדי איכות במערכת הבריאות
ברוכי ביקש: הדיון בנושא רחצה נפרדת יתקיים דווקא במעמד לקידום מעמד האישה
נתניהו מברך את ביידן: "תודה לך הנשיא טראמפ"