מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה

בליל שישי האחרון כ"א אב ציינו בעולם היהודי ובחצרות החסידים שנה ראשונה להסתלקותו של הרבי בעל ה"עטרת ישראל" מסאדיגורה, למגינת ליבנו לאחר מחלה קשה בה התייס...

מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה הייארצייט הראשון בסאדיגורה

מהטיש ועד המעמד בציון: כך ציינו את הייארצייט הראשון בסדיגורה

ללא

הייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורההייארצייט הראשון בסאדיגורה

בליל שישי האחרון כ"א אב ציינו בעולם היהודי ובחצרות החסידים שנה ראשונה להסתלקותו של הרבי בעל ה"עטרת ישראל" מסאדיגורה, למגינת ליבנו לאחר מחלה קשה בה התייסר במשך מספר שנים ל"ע.

בקרית סאדיגורה בי-ם ציינו את יום ההילולא הראשון בסדרת מעמדים ואירועים לזכרו. לאחר תפילת מעריב בראשות בניו האדמו"רים מסאדיגורה. כשהאח רבי אליהו אליקים געציל ניגש לעמוד, ערכו האחים טיש ייארצייט משותף ומאוחד לזכרו בבית המדרש הגדול בשילוב מעמד סיום הש"ס אשר נלמד ע"י "חבורת ש"ס במקהלים", יחד עם בני משפחתו, ילדי ונכדי בעל ההילולא, ובהשתתפות רבנים ודיינים, אישי ציבור, חסידיו, תלמידיו ומוקירי זכרו.

בעיצומו של השולחן הטהור נשא דברות קודש האדמו"ר מסאדיגורה מי-ם, אשר בראש הדברים הכריז על יום ההילולא כיום תחילת לימוד ספר החינוך כתקנת הקודש של בעל ההילולא זיע"א במסלול לימוד מיוחד וקבוע אשר יסתיים ביום ההילולא בשנה הבאה.

אחריו נשא דברות קודש אחיו, האדמו"ר מסאדיגורה מלונדון, אשר הגיע לארץ במיוחד לרגל הייארצייט. בין דבריו הביא את דברי הסב הרבי בעל הכנסת מרדכי זיע"א שישנם שתי בחינות של מסירות נפש, הדרגה הגבוהה יותר היא בבחינת "עליך הורגנו כל היום" שזה היה הרבי ז"ל שמסר את גופו ונפשו ואת כל כולו למען כלל ישראל.

בהמשך נשא דברים רבי שמעון הירשלר מלונדון, אשר שימש חברותא לאדמו''ר ז''ל והיה מגדולי מקורביו במשך שנים רבות. לאחמ"כ נערך מעמד סיום הש"ס לזכרו של הרבי זיע"י ע"י בנו הגדול האדמו"ר שליט"א, כשבסיום כל הבנים נעמדו לקדיש, כשלאחמ"כ התחיל מחדש את הש"ס במסכת ברכות בן זקוניו של בעל ההילולא פע"ח הבח' שמעון מנחם נחום הי"ו, אשר נשא גם דברים נרגשים לרגל ההילולא.

בסיום הטיש נערך מעמד תחילת כתיבת ספר תורה לזכרון, אשר יוכנס לבית המדרש הגדול אשר נבנה בימים אלו בס"ד בלונדון. קודם לכן הכריז הגבאי, ר' משה גרינבוים על מכירת מטבע ברכה מיוחד. את המטבע קנה ר' שמחה מרגליות אשר קיבלו מידי האדמו"רים אשר בירכוהו בשפע של כל טוב בגו"ר.

למחרת בבוקר לאחר תפילת שחרית נערך מעמד לחיים בראשות האדמו"רים מסדיגורה ופע"ח רבי אליהו אליקים געציל, בבית המדרש הגדול בקרית סאדיגורה בירושלים, שם הרחיבו אודות הליכותיושל אביהם העטרת ישראל כשבסיום נסעו משם לציון הקדוש בבית החיים נחלת יצחק בגבעתיים.

במעמד מרגש ומאחד יחד עם בני המשפחה, ילדי ונכדי מרן בעל העטרת ישראל זיע"א, פקדו האחים האדמו"רים את ציונו של אביהם. בסיום אמירת התהילים וקודם קריאת הקוויטלך, נעמדו יחד עם אחיהם פע"ח רבי אפרים פישל, רבי אליהו אליקים געציל והבח' שמעון מנחם נחום לאמירת קדיש, כשבמעמד משתתפים גם הגיסים רבי צבי הירש אייכנשטיין ורבי יוחנן שפירא, וכן פע"ח הבה"ח החתן גדליה, נכדו הגדול של בעל ההילולא, בן חדב"נ רבי יהושע מאיר פרישוואסער.

ציבור החסידים שהשתתף במעמד ציין את ההתרגשות הגדולה שחשו במעמד המרטיט, בראותם את בני המשפחה זרע קודש ברך ה', בראשות האדמו"רים, לצד אמם, הרבנית שתבלחט"א, כרצונו הטהור של אביהם רבינו בעל ההילולא זיע"א, אשר כל ימיו התפאר באהבה ואחדות הקיימת בין בני משפחתו.

הדף היומי מסכת ביצה דף ט"ז
צפו: הגרי''ח אוהב ציון על יום כיפור
שעיר המשתלח • הרב אשר וייס
מסר קצר ליום כיפור • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: יום כיפור יום אדיר בימי השנה
איך לצלוח את יום הכיפורים? • ערב יום כיפור • צפו
המוצא תפילין בשבת ברחוב, מה יעשה? • דף היומי
שידור חי: משדר סליחות לערב יום כיפור
ירושלים: חולקו הצללות למנייני התפילות שיערכו בשטח פתוח
הרב מיכאל לסרי - הכנה ליום כיפור תשפ''ב