מדהים: כלב נכה הפך למורה דרך של שועל עיוור • צפו

מחזה מפעים כאשר כלב נכה ברגליו האחרויות, מסייע לשועל עיוור לגשש את דרכו בדרך • מעשה שמזכיר הסרטון בגמרא • צפו

מדהים: כלב נכה הפך למורה דרך של שועל עיוור • צפו

מדהים: כלב נכה שהפך למורה הדרך של השועל העיוור

הסרטון מזכיר לי את המעשה בגמרא:

אמר ליה אנטונינוס לרבי: "גוף ונשמה יכולין לפטור עצמן מן הדין. כיצד? גוף אומר: נשמה חטאת שמיום שפירשה ממני הריני מוטל כאבן דומם בקבר". ונשמה אומרת: "גוף חטא שמיום שפירשתי ממנו הריני פורחת באויר כצפור".

אמר ליה רבי: אמשול לך משל, למה הדבר דומה: למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה. [בפרדס היו תאנים ראשונות שהבשילו], בכורות נאות והושיב בו שני שומרים. אחד חיגר ואחד סומא. אמר לו חיגר לסומא: "בכורות נאות אני רואה בפרדס בא והרכיבני ונביאם לאכלם". רכב חיגר על גבי סומא והביאום ואכלום.

לימים, בא בעל פרדס אמר להן בכורות נאות: "היכן הן"? אמר לו חיגר: "כלום יש לי רגלים להלך בהן?" אמר לו סומא: "כלום יש לי עיינים לראות"?

מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומא ודן אותם כאחד. אף הקב"ה מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם כאחד. (סנהדרין צ''א).

ביידן לנתניהו: תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה אך מקדם הפסקת אש
אוסטריה הוסיפה את חיזבאללה לרשימת ארגוני הטרור בחוק הסמלים
ראש הממשלה נתניהו שוחח בטלפון עם נשיא ארה״ב ג׳ו ביידן
ארדן דורש ממועצת הביטחון: "גנו בחריפות את התקפות הטרור מעזה "
העיתונאית יונה לייבזון: ישראל אינה זקוקה לתמיכה של ארה"ב
נתוני הסוכנות היהודית נחשפים: זינוק בבקשות העלייה ממדינות מערביות
שרת התפוצות: "דור העתיד נמצא בסכנת הכחדה"
הנשיא קורא לטפח את הקשר עם "השבט החמישי"
בעולם: סערות במימדים וערים שנגרפות
פלא הבריאה: סנאי גונב אוכל לציפורים • צפו