ועדת החוץ והביטחון הקימה תשע ועדות משנה חדשות

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ רם בן ברק, אישרה היום (א'), פה אחד, את הקמתן של תשע ועדות משנה חדשות, לרבות הגדרות הסמכויות והרכבה של כל ועדת משנה. יו"ר ...

ועדת החוץ והביטחון הקימה תשע ועדות משנה חדשות יו''ר וועדת החוץ והביטחון, ח

ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ רם בן ברק, אישרה היום (א'), פה אחד, את הקמתן של תשע ועדות משנה חדשות, לרבות הגדרות הסמכויות והרכבה של כל ועדת משנה.

יו"ר הוועדה, ח"כ בן ברק, אמר כי עד להודעת מפלגות האופוזיציה על זהות נציגיהן בוועדת החוץ והביטחון, הוא יעמוד בראשות ועדות המשנה המיועדות להם. עוד אמר: "אני קורא מפה ליו"ר האופוזיציה ולכל האופוזיציה להצטרף אלינו במהרה. הנוכחות שלהם, בוועדות בכלל, ובוועדת החוץ והביטחון בפרט חשובה מאוד. אני מקווה שנראה אותם איתנו כבר הדיון הבא בשביל שייתרמו לקיום דיונים מקצועיים ופוריים".

ועדות המשנה שהוקמו היום, הן:

ועדת המשנה לענייני עורף - ועדת המשנה תעסוק בבחינת תרחיש הייחוס ואיום הייחוס לעורף וכן במכלול הנושאים הקשורים במוכנות העורף האזרחי לאירועי חירום ביטחוניים והערכות הגופים השונים ביחס להם.

בראשות ועדת המשנה תעמוד ח"כ נירה שפק. חברי ועדת המשנה הנוספים: חה"כ רם בן ברק, משה טור-פז וצבי האוזר. ממלא מקום בוועדה: ח"כ יוראי להב הרצנו.

ועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה - ועדת המשנה תעסוק בבחינת יחסי החוץ של ישראל וקשרי החוץ שלה מול מדינות, מוסדות, תנועות וארגונים בינלאומיים, תפקח על כל גורם ממשלתי העוסק בנושאים אלה, ותעסוק בבחינת יעדיה המדיניים והדיפלומטיים של מדינת ישראל והפעילות למימושם. כמו כן, תעסוק ועדת המשנה במערך ההסברה של מדינת ישראל כלפי חוץ ומימוש תכניות ומסרי ההסברה.

בראשות ועדת המשנה תעמוד ח"כ אמילי מואטי. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ רם בן ברק, משה טור-פז, ניר אורבך, נירה שפק ויוסי שיין. ממלאי מקום בוועדה: חה"כ רות וסרמן לנדה, יום טוב כלפון ויבגני סובה.

ועדת המשנה למוכנות ובטחון שוטף (בט"ש) - ועדת המשנה תעסוק בבחינת כלל ההיבטים המרכיבים את מוכנות וכשירות צה"ל לתרחישים השונים בכלל המצבים (משגרה ועד מלחמה), ובכלל זה ההישגים הנדרשים מצה"ל בכל אחת מגזרות הפעולה כפי שהוגדר על ידי הדרג המדיני, בחינת התכנון האופרטיבי ומרכיבי המוכנות והכשירות למימושם.

ראשות ועדת המשנה שמורה לחבר כנסת מהאופוזיציה, ובעת הזו יעמוד ח"כ בן ברק בראשה. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ משה טור-פז, איתן גינזבורג וצבי האוזר.

ועדת המשנה לתפיסת הביטחון, דירקטיבות ובניין הכוח - ועדת המשנה תעסוק בתפיסת הביטחון של מדינת ישראל, בבחינת תהליכי בניין הכח של צה"ל ביחס למתאר האסטרטגי לתר"ש (איום ייחוס, תרחיש הייחוס וביחס לתפיסת ההפעלה לניצחון). כמו כן, ועדת המשנה תבחן את התאמת כל אלה לתוכניות האופרטיביות, בהסתכלות תכנית רב שנתית (תכנית חומש) ובהסתכלות על שדה הקרב העתידי, בחלוקה לפי זרועות ומערכים צבאיים עיקריים.

ראשות ועדת המשנה שמורה לחבר כנסת מהאופוזיציה, ובעת הזו יעמוד ח"כ בן ברק בראשה. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ נירה שפק, ניר אורבך צבי האוזר ומיכל רוזין. ממלא מקום בוועדה: יום טוב כלפון.

ועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל - ועדת המשנה תעסוק בבחינת מודל שירות צבא העם, תכנון כח אדם ביחס למשימות צה"ל ובטיפול במשאב האנושי בצה"ל (מלש"בים, חובה, מילואים, אנשי קבע ואזרחים עובדי צה"ל) ובכלל זה הליכי המיון והשיבוץ שלהם. כמו כן תעסוק הוועדה בבחינת אופן שילובם והשתלבותם של כלל המגזרים והאוכלוסיות המיוחדות בצה"ל.

ראשות ועדת המשנה שמורה לחבר כנסת מהאופוזיציה, ובעת הזו יעמוד ח"כ בן ברק בראשה. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ נירה שפק, ניר אורבך, אמילי מואטי ומיכל רוזין. ממלא מקום בוועדה: יום טוב כלפון.

ועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו - ועדת המשנה תעסוק בבחינת פעילות אגפי משרד הביטחון ויחידותיו, התנהלותם והממשקים עם גורמי צה"ל וגורמי חוץ.

בראשות ועדת המשנה תעמוד ח"כ מיכל רוזין. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ רם בן ברק, משה טור-פז, איתן גינזבורג, אמילי מואטי וצבי האוזר.

ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה - הוועדה תעסוק בנושאי ביטחון לאומי ומדיניות לאומית ואסטרטגיה ארוכת טווח, לרבות בריתות אסטרטגיות והנכסיות הישראלית בראייה אזורית, פיתוח עוצמות לאומיות, החלטות ופעולות בעלות השלכה על תפיסת הריבונות הישראלית, השפעה, תודעה ועצמה רכה. כן תעסוק ועדת המשנה בבחינת השלכות אסטרטגיות על הביטחון הלאומי של המדיניות הישראלית ביחס לאינטרסים של מעצמות עולמיות ואזוריות.

בראשות ועדת המשנה יעמוד ח"כ צבי האוזר. חברי ועדת המשנה הנוספים: חה"כ רם בן ברק, איתן גינזבורג, אמילי מואטי ויוסי שיין. ממלאי המקום בוועדה: חה"כ רות וסרמן לנדה, יום טוב כלפון ויבגני סובה.

ועדת המשנה לענייני אזור יהודה ושומרון (איו"ש) ומרחב התפר - ועדת המשנה תעסוק בסוגיות הקשורות למרקם החיים האזרחי והביטחוני בשטח C ביו"ש, במעברים לישראל, במרחב התפר עם יו"ש ובאזורי חיכוך בתוך שטח הקו הירוק (למשל: מרכיבי ביטחון, כיתות כוננות בישובים לאורך הגבולות).

בראשות ועדת המשנה יעמוד ח"כ רם בן ברק. חברי ועדת המשנה הנוספים : חה"כ נירה שפק, אמילי מואטי, ניר אורבך, צבי האוזר ומיכל רוזין. ממלאי מקום בוועדה : חה"כ אבתיסאם מראענה ויום טוב כלפון.

ועדת המשנה לענייני הוועדה לאנרגיה אטומית (וא"א) - ועדת המשנה תעסוק בכלל הנושאים והגופים העוסקים בנושאים שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית. הרכב הוועדה הינו חסוי.

ח
בדרך לפריימריז בציונות הדתית - הוקמה הועדה הציבורית
"טיבי יועצו של ערפאת הוא שותפך": בן גביר מגיב ללפיד
"דיונים פופוליסטיים": מקלב על כינוס הועדה לדיון בחוקי פיזור הכנסת
"יהדות התורה לא תיכנס עם השמאל": לשכת גפני בתגובה לפרסומים
חוק האקלים של גילה גמליאל, אושר בקריאה טרומית במליאת הכנסת
"המשטרה חייבת לתת תגבור": מקלב על החיפושים אחר מוישי קלינרמן
"ללא בושה": הקואליציה הפילה את חוק הריבונות של סמוטריץ'
"יום שמחה": גפני בנאום סוער במליאת הכנסת
הקואליציה הפילה את חוק הריבונות של סמוטריץ'
הצעת החוק לפיזור הכנסת אושרה בקריאה טרומית