הילולא קדישא: קווים לדמותו של רבי יצחק אבוחצירא - סדנא בבא חאקי

טור מיוחד לזכרו הבלתי נשכח: 51 שנה להסתלקותו של סדנא בבא חאקי זצוק"ל

הילולא קדישא: קווים לדמותו של רבי יצחק אבוחצירא - סדנא בבא חאקי

קרדיט: הקלטה נדירה של הבבא חאקי

לאהבת הארץ - לא היה גבול אצל רבנו זצ"ל, גם בימים הקשים ביותר לא נשמעה מפיו אף לא טרוניה הקלה ביותר, המשפט המפורסם "ארץ ישראל נקנית ביסורין" היה שגור בפיו.

מסופר כאשר בא לארץ נרשם לעבוד בעבודת האדמה, וכאשר ראו זאת אנשים שהכירוהו מיד מנעו זאת ממנו, והוא בענוותנותו אמר שזה מצוה גדולה של יישוב ארץ ישראל, אמנם מכריו לא נתנו לו לעבוד בעבודת האדמה, והלכו וצעקו על הממונים איך הבאתם רב גדול כזה לעבודה, והתנפלו על האחראי הצברי ואמרו שהם מוכנים לעבוד עוד שעה כל אחד עבורו, ובכך נפטר באבא חאקי מהעבודה, ועבר לתפקידו המקורי ללמד תורה ויראה לעם, והנה הגיעה השמועה להגאון רבי יוסף שלוש זצ"ל מירושלים, בבא חאקי נמצא בארץ ישראל, וכך הוה מעשה, הוא לא התמהמה שכר מונית והתייצב במעברה, וא"ל כבודו יצטייד בכל תעודות הסמיכה והכושר שקיבל מרבני מרוקו ויעלה איתי לירושלים, הורה לו, הם הגיעו ללשכתו של הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל, ואז רבינו זצ"ל נכנס פנימה ואמר: אי אפשר לעבור לסדר היום, מגיעים לארץ תלמידי חכמים עצומים המוכנים לעבוד בפרדס של קרן קיימת, במקום שעם ישראל יפיק מהם תועלת רוחנית! זעק בכאב גדול, צדיק ממשפחת הצדיקים שהיה כמלך במרוקו ששימש שם ברבנות ודיינות יעבוד כאן כאחד מפשוטי העם? תראה איזו ענוה ושפלות רוח יש בו, אבל בגלל זה נמנע תורה מישראל? הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל שחרד לשמע הדברים, הפנה את הבבא חאקי באותו מעמד אל הרב הראשי האשכנזי הגאון רבי יצחק הלוי הרצוג זצ"ל שישוחח איתו בדברי תורה והלכה, בכדי לאשרו במשותף לרבנות, נכנס הבבא חאקי להגרי"ה הרצוג, וא"ל הביאו כעת לפני שלוש שאלות שאני רוצה להתייעץ איתן עם כבודו, שמע הבבא חאקי את השאלות וחייך ואמר שאלות דומות הובאו לפני לא מזמן בדרך באלג׳יריה, אמר והחל להרצות את דבריו, הרב הרצוג התפעל מהתשובות, ולאחר זמן קצר הוחלט לתת לו רבנות בערים רמלה ולוד.

חכם יצחק אבוחצירא מונה לרב העיר רמלה, בה כיהן כ-20 שנה, בהמשך כיהן גם כיו"ר 'ארגון הרבנים הספרדים ועדות המזרח בארץ ישראל', שייסד הראשון לציון חכם יצחק נסים, וכחבר מועצת הרבנות הראשית.

באבא חאקי נטה אוהלו ברמלה - עיר עולים קטנה ואנשים בה מעט, אך אישיותו חבקה זרועות כל המדינה, הוא נראה למרחוק כמגדלור, יען מילדי הענקים הוא, מבני הנפילים. סגולת חסידותו וצדיקותו באה לו בירושה מאבותיו הצדיקים כפי שמצינו אצל חוני המעגל וזרעו שהיו כבני בית לפני הקב"ה.

רבי יצחק גילם באצילותו את דמותו של הצדיק שמעולם האגדה. הוא תתהלך לפני אלוקיו ביושר לבב, היה איש תם וסר מרע, שירת את צאן מרעיתו באהבה במסירות ובענווה, עשה צדקה וחסד עם כל אדם, רץ לדבר מצוה מקצה הארץ ועד קצה, והמרחקים נחשבו בעיניו למאום. הוא הכיר כל שכונה וכמעט כל בית של הערים רמלה לוד, שבהן כיהן פאר כרב ראשי. תמך בימין אביונים וחנן דלים, הכניס לחופה זוגות רבים מיעוטי יכולת בביתו, גישר על פערים חברתיים ועשה רבות לקירוב לבבות בין בני העדות השונות ואפילו בין יהודים ושאינם יהודיים. ביתו היה בית ועד לחכמים בית תפילה ומקדש מעט.

וכאוהב ישראל מופלא ומליץ יושר רץ תמיד להשכין שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. בכל תגרה או מהומה קטנה שהתחוללה בעיר הופיע בהדר מלכותו כמלאך השלום והרגיע את הרוחות.

בבא חאקי מפי רב יחיאל אבוחצירא

אברהם אסולין

בבא חאקי | Moshe Louk - Baba Haki

משה לוק

בבא חאקיRabbi_Abu_Hatzera_of_Ramle_1964חתימה וכתב ידו

ילדיו האחרים: מאיר אבוחצירה, חסידה בוסו, רחל כנאפו, שמחה שושן, ברכה דהן וחיה רוטנמר


נכדו אוריאל בוסו מכהן כחבר כנסת מטעם מפלגת ש"ס.


הוא נפטר ביום כ"ה באדר ב' תש"ל. מקום קבורתו בעיר רמלה.


דמותו של הגאון רבינו יצחק אבוחצירא לא תישכח לעולם מלבנו וביחוד בקרב תושבי רמלה, כאחד גדולים אנשי השם של דורנו. הוא חי בלב בני עמנו גדולים כקטנים וזכרו לא יסוף מזרעם. מצבת קבורתו משמשת כיום כבית תפלה להמונים ובית מרפא לנפש, כמאמר חז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.


ת.נ.צ.ב.ה.

ומעשה שהיה - כך היה. בבא חאקי הוזמן פעם על ידי אחיו רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי לעיר נתיבות, כדי להשכין שלום בין איש לאשתו - שלא הסתדרו ביניהם, נסע רבי יצחק לנתיבות, ולאחר שסיים את שליחותו וכו' בדרך פגעה במכונית שנסע בה משאית ומחצה את המכונית והיושבים בתוכה, ורבי יצחק שהיה באותה העת במכונית נהרג, וכאשר שמע כן רבי ישראל אבוחצירא את הדבר נצטער מאוד והיה בוכה על אחיו ימים ולילות ומאן להתנחם עד שבא אליו רבי יצחק בליל השלושים בחלום ואמר לו רבי ישראל אחי עד מתי תצטער ותבכה עלי ואנכי יושב בגן עדן העליון במחיצת הצדיקים ונהנה מזיו השכינה ואילו היית יודע את מקום מושבי ורום ערכי - לא היית מצטער עלי כלל ועיקר, והתעורר ר' ישראל מחלומו ונחה דעתו .

בבא חאקי - הותיר אחריו שישה בנים ושש בנות משתי נשים, בתוכם רבני עיר, ראשי ישיבות, ואנשי ציבור.

הרב אברהם אבוחצירא, המכונה "בבא הנא", שימש כרב הערים יבנה ורמלה. היה חתנו של אחיו הבבא סאלי.

הרב יחיאל אבוחצירא, משמש כיום כרב העיר רמלה וראש מוסדות "אהל יצחק".

הרב שמעון אבוחצירא, ראש מוסדות "נר יצחק" בירושלים, מהדיר ספרי רבי יעקב אבוחצירא.

בתו פנינה (פלורה), נישאה לאברהם סודרי, בנו של הרב יעקב סודרי, ראש צוות שחיטה בחו"ל. בתם יהודית יוסף נישאה לרב משה יוסף. בתם מזל נישאה לרב יקותיאל אבוחצירא ובנם איציק שימש דובר ש"ס.

מחנך בחסד היה ר' יצחק; תמיד יצא הדור בלבושו ובעטרת תפארת לראשו, ומעולם לא נמצא רבב על בגדו. היתה לו דמות של כהן ונביא שחוצבה כאילו מעולם התנ"ך והליכותיו היו לדוגמא ולמופת. נערים וזקנים העריצוהו כמלאך אלקים, אהבו אותו בכל נפשם ושתו בצמא את דבריו. הוא ידע לקרב רחוקים לאהבת התורה והמצוה לחבוש ולרפא.

על מדת הערצת ההמונים לרבי יצחק, אצטט קטע מתוך סיפור שהתפרסם בעתון במערכה גליון 94 תחת הכותרת "הצדיק ר' יעקב אבוחצירא":

"ובמרכז שמחת ההילולא עמד ר' יצחק - נכדו של הצדיק ת"ח בעל הדרה מלכותית שיבה טובה ועינים מאירות - מפיקות חכמה וטוב לב. המוני מעריצים מקיפים אותו בכל אשר יפנה והוא אינו נלאה מלכוף את ראשו המורם לקבל את עתרת נשיקותיהם. נשים נדחקות עם תינוקותיהן לקבל את ברכתו, לאחוז בשולי בגדו, לזכות במגע ידו. בקבוקים נפתחים ומוגשים לפיו לטעום מהם ראשון בשתיה משיירי כוסו. את דרכו הוא מפלס בינות להמונים במאמץ רב עקב בצד אגודל. ניכר היה על פניו שהוא עייף ומיוזע, לאה מחמת עמידה מרובה, הוא מתיישב לבסוף באמצע האולם לפוש קמעא ובכך הוא הופך מטרה נוחה להמונים. הללו עטים עליו כדבורים אל יערת הדבש והוא באבהיות נושא את טרחם ומשאם והערצתם ומשיב להם אהבה שבעתים אל חיקם".

בשנת תשי"ט, לאחר מרד ואדי סליב, שפרץ כנגד אפליית הציבור המזרחי בישראל, שימש כחבר בוועדת החקירה הממלכתית, החבר היחיד בוועדה מבין עולי צפון אפריקה.

בבא חאקי - היה ידוע במופתיו ובברכותיו. ביתו היה פתוח לרווחה לכל מי שהיה זקוק לו.

בבא חאקי - נהרג בתאונת דרכים, בשובו מביקור אחיו הבבא סאלי בנתיבות.

הורתו ולידתו בקדושה

רבנו יצחק אבוחצירא, הבבא חאקי, נולד בכ"ג באלול תרנ"ה בעיירה ריסאני שבמחוז תאפילאלת שבמרוקו. לאמו ולאביו - חכם מסעוד אבוחצירא, בנו בכורו של חכם יעקב אבוחצירא, ה'אביר יעקב'. אחיו הוא חכם ישראל אבוחצירא הבבא סאלי.

רבנו יצחק זצ"ל למד בחדר ואח"כ בישיבה של סבו ה'אביר יעקב' תחת השגחתו של מר אביו רבנו מסעוד זצ"ל ואח"כ של מר אחיו הגאון האדיר רבנו דוד אבוחצירא הי"ד, וכבר בגיל צעיר נתגלה כעילוי חריף ושקדן משכמו ומעלה והועד ע"י זקני המשפחה לגדולות.

יתמות מגיל צעיר

בהיותו בן י"ב שנים - נתייתם רבנו מאביו הגאון ר' מסעוד זצ"ל, יתמות מגיל צעיר השפיעה רבות על עיצוב אופיו, ושנים רבות לאחר מכן היה מספר על תקופה זו ועל מר אביו זצ"ל. הוא המשיך בלימודיו בישיבה תחת הנהגתו של מר אחיו הגדול רבנו דוד אבוחצירא הי"ד, אך גם תקופה זו לא נמשכת זמן רב, היות ורבנו דוד הי"ד מסר את נפשו על קידוש ה' על מנת להציל את קהל ישראל במקום מפני מתמרדים מוסלמים ולאחר הירצחו של מר אחיו ר' דוד הי"ד בשנת תר"פ עזבה המשפחה את העיר רוסאני ועברה לעיר בודניב.

בשנת תרצ"ו - עבר להתגורר עם משפחתו בעיירה ארפוד, שהייתה תחת שלטון צרפתי, ועמד בראש הקהילה היהודית.

בשנת תש"ה, חכם יצחק אבוחצירא עזב את מרוקו, ועבר לגור בעיר אוראן שבאלג'יריה, שם התגוררו יהודים רבים שעקרו ממחוז תאפילאלת, וחשו בחסרון הנהגתו של חכם יצחק אבוחצירא.

עלייתו לארץ הקודש

בשנת תש"ח, חכם יצחק אבוחצירא עלה לארץ יחד עם בניו ובנותיו והתיישב במעברה בגבעת אולגה.

עד לעלייתו ארצה היה ר' יצחק מנהיג רוחני ורועה נאמן של יהדות צפון אפריקה, אך משהגיע לא"י הפך להיות אב רחום ורועה מסור לכל יהודי והשתייך לכלל כולו. בכוח אישיותו האצילה ורבת הקסם, בהופעתו המרשימה בהדר קומתו, בסבר פניו, בנועם לשונו וחן דברו ובחכמתו כי רבה, בכל אלה - הוא קנה אחיזה ושמע את שמעו והפך ישראל דמות נדירה בלב כל מי שראה אותו לדמות נערצת בארץ ישראל, דמות נדירה ומיוחדת במינה.

רבנו זצ"ל בענוותנותו הגדולה עבר את כל שלבי המעבר של ימים קשים אלו, מגורים באוהלים וצריפים עד לבחירתו לכהונת רבם הראשי של הערים רמלה לוד.

כאשר נודע לראשון לציון, חכם בן ציון חי עוזיאל, על בואו של חכם יצחק אבוחצירא לארץ, מיהר לקבל פניו, והעניק לו את מצנפת הרב הראשי שעל ראשו.

הדף היומי מסכת יבמות דף קי
מסר קצר לפרשת קרח • הרב אשר וייס
כשהסוס הרתום לעגלה משתולל • פרשת קרח • צפו
מהי הדרך להתמודד מול עוקרי התורה? חבר המועצת מגלה
הדף היומי מסכת יבמות דף קט
פרשת קרח תשפ"ב • הרב אשר וייס
הרב מיכאל לסרי - מסר לפרשת קרח
פנינה יקרה: הזמן עובר מהר מאוד
נחמד בחוץ ואלים בבית? הפתרון! • צפו
מהו נוסח המיאון? • דף היומי