כ"ק האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים אחר הצהריים במעונו • גלריה

מבית האדמו"ר מצאנז הודיעו הערב לחסידים כי הרבי יתפלל במנין בביתו ביום הכיפורים. הציבור נקרא לא להגיע מחוץ לעיר

כ"ק האדמו"ר מצאנז בהתרת נדרים אחר הצהריים במעונו • גלריה בימה - המעודכנים מעדכנים

בליל החג ערך טיש 3 שעות בביתו.

ביום השני התפלל מוסף לפני העמוד בבית ואף תקע תקיעות דמעומד בהתאמצות.

בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

כזכור לפני כעשרה ימים האדמו"ר נמצא חובי לנגיף והציבור נקרא להתפלל לרפואתו ואי לכך התפילות בראש השנה בבית מדרשו התבטלו.


מכל מקום להפתעת החסידים, בליל החג יצא האדמו"ר שליט"א למרפסת ביתו לאחל שנה טובה כשהוא עם בלון חמצן לסיוע נשימתי.


התפילות והטישים ערך בבית בהשתתפות בניו ונכדיו בלבד.

בימה - המעודכנים מעדכנים
צפו: תיעוד נוסטלגי של רבי ברוך מרדכי אזרחי על מרן
צפו: ראש ישיבת חברון על משנתו של מרן רבי עובדיה
הגאב"ד רבי אשר וייס מספר בשבחו של מרן רבי עובדיה
הרב דויד יוסף חושף על אביו
סיפורו של מרן מאת בנו הראשל"צ שליט"א:
הסתיימה הפגנת האלפים בערד: "קול ברור נגד ההסתה"
הילולת סניגורן של ישראל הרבי מברדיטשוב זי"ע אצל כ"ק אדמו"ר מבוטשאן שליט"א
מראות קודש: כ"ק האדמו"ר מאונגוואר שליט"א בחגי תשרי • גלריה
לקיים בנו: ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי נמצא חיובי לנגיף הקורונה
לכבוד ההילולה: עצרת סליחות בכותל לרגל הילולת מרן