'רעדה אחזתנו': המועצת במכתב היסטורי עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות

ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו: מכתב היסטורי ומרגש מתפרסם הערב ובו קריאה מחברי מועצת גדולי התורה להעתיר בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה של מרן הגרמ"ד הלוי סולובייצ'יק שליט"א

'רעדה אחזתנו': המועצת במכתב היסטורי עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

"מתבקש הציבור בכל אתר ואתר להעתיר בתפילה ובתחנונים לפני רופא כל בשר, לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל".


יצויין כי זהו תקדים היסטורי בו חברי מועצת גדולי התורה קוראים בקריאה נרגשת למען ראש ישיבת בריסק שכלל אינו נמנה על מנהיגי דגל התורה מאז ומעולם.


המכתב ההיסטורי נכתב ביוזמתו של הרב הגאון רבי שמעון יוסף מלר שליט"א מחבר הספרים על "בית בריסק" ותלמידו ומקורבו של הגרמ"ד סולובייצ'יק , שפעל ועשה במאמצים גדולים למען פרסום המכתב.


הרב מלר עלה לבתיהם של כל חברי המועצת למרות מצב הקורונה, והצליח להוציא את המכתב ההיסטורי.


הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלימה של רבי משולם דוד בן אלטע הנדל בתוך שאר חולי ישראל.

בימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכניםבימה - המעודכנים מעדכנים

לראשונה מזה שנים מתפרסם הערב מכתב ממועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' בעניין שאינו הוראה להצביע בבחירות לכנסת ולרשויות. המכתב מתפרסם עם חתימותיהם של כל חברי המועצה שחתמו בכתב ידם על הקריאה הנרגשת החל משלשום ועד הערב.


המכתב המלא בחתימת ידם של ה'מועצת' מתפרסם כאן לראשונה ב'בימה'.


תחת הכותרת "ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עליו" יוצאים היום חברי המועצת בקריאה נרגשת הנפתחת במילים: "רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה רעדה אחזתנו עקב מצבו הקשה של זקן ראשי הישיבות, משיירי כנסת הגדולה, שריד לדור דעה, ספר תורה השרוי בצער מרן הגאון הגדול רבי משולם דוד הלוי (בן אלטע הנדל) סולובייצ'יק שליט"א ראש ישיבת בריסק.


בהמשך המכתב מציינים חברי המועצת "ומכיון דאיתא בגמ' ברכות (י"ב ע"ב) ואמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב, כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא וכו', ואם תלמיד חכם הוא צריך שיחלה עצמו עליו"

ח"כ אבוטבול: הקטע עם התאריך העברי • צפו
המטאטא הולך אלי והכף אשפה אליך וחיים בשלווה
התלמידים קיבלו את החומש מידיו של שר התורה • גלריה
הרב ליאור גלזר: הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים
הלכות חנוכה: סוגי חנוכיות הדרגות ואם הכוסית מזכוכית
איחוד מוסדות גור במבחן פומבי לילדי המוסדות
"בנערינו": עשרות רבני השכונות בי-ם התכנסו ליסוד ארגון המתמידים לילדי העיר • צפו
הדף היומי: מסכת פסחים דף י''א
הילולת צדיקים: ה"האמרי שאול" ממדוז'יץ זצ''ל
שר הדתות בסיור מיוחד באשדוד