הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה"

בעקבות החלטת בג''ץ האיומה להתיר גיור רפורמי, זועק הגר''מ שטרנבוך מעמקי ליבו: "חובתינו להצטער ולהזדעזע ממש מחילול השם"

הגר"מ שטרנבוך: "על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה" הגר

כפי שדיווחנו מעל 'בימה' זו, למרות נוכחות חברי הכנסת החרדיים בממשלה ואף ששר הפנים הינו ממפלגת ש''ס, לא נחקק חוק שימנע את הגיור הרפורמי במשך מעל 15 שנים.


בעקבות אזלת היד האיומה של חברי הכנסת החרדיים חוקק החוק הנורא המאפשר לרפורמים לבצע גיור שלא על פי ההלכה. בעקבות זאת, זעק רבי משה שטרנבוך על הגיור הרפורמי: "השבוע קבעו שופטי ערכאותיהם (בג"ץ), שיכירו עפ"י חוקותיהם בגויים שעברו 'גיור רפורמי' או 'גיור קונסרבטיבי' כיהודים גמורים, וידוע ש'גיורים' אלו אין להם שום משמעות ותוקף על פי הלכה, וזהו זיוף של הרפורמים כשאר זיופיהם בענייני הדת".


עוד הוסיף הגר''מ שטרנבוך: "אין לך חילול ה' כמוהו שבנחלת ה' מחוקקים הפושעים "חוק" לקבל המוני גויים כיהודים, ולבוללם בתוך עם ה' בארץ הקודש. ומה עוד שמחללים שם שמים להכיר ברפורמים כאילו הם חלק בתוך דת ישראל".


הגר''מ שטרנבוך זעק: "חלילה לנו להעלים עין ולומר "שלום עלי נפשי", אלא חובתינו להצטער ולהזדעזע ממש מחילול השם. חובה על כל אחד לקרוע לבבו על צער השכינה בשעה זו שהפושעים עושים ליצנות מהתורה הקדושה".


עוד הוסיף הרב לחדד את הצער העצום שנגרם מהחוק: "וכבר כתב השל"ה הקדוש (מסכת שבועות ח”א כט ע”ב) שאם היינו משיגים חלק אחד מאלף מצער השכינה לא היינו יכולים להכניס בליבנו שום שמחה".


עוד זעק הרב על הפירצות הנוראות שפורצים בחומות היהדות: "האמת היא שזה כבר שנים רבות שפרצו כאן פרצות רבות בענייני גירות, שהעלו כאן לארץ ישראל אלפי אלפי גויים מרוסיה וחבאש ועוד מקומות, ועירבו גויים בכרם בית ה', וכמו כן גם הכשירו גיורים צבאיים או נישואין אזרחיים מחו"ל ועוד כמה פירצות שלא עפ"י דין תורה, אמנם כעת הוסיפו חטא על פשע לקבל את גירות הרפורמים ודומיהם".


לסיום גילה הרב את חומרת המצב: "גם בזמנים הקשים ביותר בתנ"ך, שמרו על הייסורים ולא הניחו לגויים לטמא אותנו, ובעוונותינו הרבים הגענו למצב נורא וגרוע יותר מהזמנים הקשים ביותר בתנ"ך, וראוי לפעול עכשיו בכל האמצעים לשמירת הייחוס".

השבת המיוחדת בשנה! • חול המועד סוכות • צפו
שמחת בית השואבה בחצר הקודש בוטושאן
הרץ בערב שבת וכלי בידו, מה ניתן לדעת עליו? • דף היומי
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
מהסוכה ועד לשלום הבית • חג הסוכות • צפו
מדוע אסור לאכול בשר גדי בליל הסדר? • דף היומי
גדר הפקר פירות שביעית • הרב אשר וייס
הגרי"ח אוהב ציון: הילולות הצדיקים בסוכות
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
שמחה ללא גבולות • חג הסוכות • צפו