בזמן הקרוב: יוארך התוקף לפיצוי משפחות חטופי ילדי תימן והבלקן

ביוזמת שר המשפטים סער: תיקון החלטת הממשלה והארכת התקופה להגשת בקשה להסדר כספי למשפחות אשר עניין ילדיהן נדון במסגרת ועדות בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. ...

בזמן הקרוב: יוארך התוקף לפיצוי משפחות חטופי ילדי תימן והבלקן עולי תימן, חלק מילדיהם נחטפו והינם נעדרים עד עצם היום הזה

ביוזמת שר המשפטים סער: תיקון החלטת הממשלה והארכת התקופה להגשת בקשה להסדר כספי למשפחות אשר עניין ילדיהן נדון במסגרת ועדות בפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן.

סגן רה"מ ושר המשפטים גדעון סער, יביא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה יחד עם שר האוצר אביגדור ליברמן תיקון להחלטת ממשלה מיום 22 בפברואר 2020 שעניינה הסדר כספי למשפחות עולי תימן, המזרח והבלקן אשר עניין ילדיהן נדון במסגרת ועדות – כדי שכל הזכאים יוכלו להגיע למיצויו של ההסדר הכספי.

בהחלטת הממשלה הוקצה סכום של 162 מיליון ₪ לצורך ביצוע הסדר כספי, בהתאם לתנאים שנקבעו.

נקבע כי ניתן יהיה להגיש בקשות לקבלת הסכום הכספי עד לתאריך 1 בינואר 2021, והממשלה מימשה את יכולתה להאריך את התקופה להגשת בקשה עד ליום 1 ביוני 2022.

גם לאחר ההארכה, מתוך הסכום שהוקצה עד כה מומשו רק כ-13 מיליון ₪ ועוד כ-35 מיליון ₪ צפויים להיות משולמים בגין בקשות שהוגשו עד כה ונמצאות בשלבים שונים של אישורים.

לאור ההערכה שקיים פוטנציאל שטרם מוצה למימוש הכספים שהוקצו במסגרת ההחלטה, מוצע להאריך את התקופה בה ניתן יהיה להגיש בקשה לקבלת סכום כספי כאמור בהחלטה עד ליום 1 במרץ 2023.

לצד הארכת תוקף החלטת הממשלה, מוצע להקצות סכום מסוים לפרסום, כך שהמידע אודות הזכאות להסדר הכספי יגיע, ככל הניתן, לכלל הזכאים ובכך ניתן יהיה להגיע למיצויו. לאחר בחינת אפשרויות הפרסום על ידי ועדת ההיגוי, מוצע להקצות סכום מתוך הכספים שהוקצו בהחלטת הממשלה לצורך פרסום ההסדר.

הישג תקדימי לנהגי אגד: שכר הבסיס בחברה יעלה מיידית ל-50 שקל לשעה
מעל 1,000 ש''ח: מענק לימודים לקראת שנת הלימודים
סוחרים בעזה חוששים: "אם המצב ימשיך, נגיע לפשיטת רגל"
זינוק עצום בחודש האחרון במספר המשפחות שפנו להדרכה בהתנהלות כלכלית
נתניהו: "רק בשנה האחרונה המחירים עלו פי 9"
יו"ר ההסתדרות: "חברת ליימן שליסל הוכנסה לרשימת חרם הצרכנים"
לפיד: "הדלק יורד היום בחצות"
יו"ר ההסתדרות קורא לחרם צרכנים על חברות הענק
מחר: הריבית על הדולר צפויה לזנק
לפיד: מחיר הדלק ירד בעוד שבוע