רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה: חג הסוכות והושענא רבה בחצר הקודש בוטושאן

הושע נא צור צדיק מושיעי - מראות קודש מעבודתו הק' של כ"ק מרן אדמו"ר מבוטושאן שליט"א ביום הושענא רבה

רִשְׁפֵּי אֵשׁ שַׁלְהֶבֶתְיָה: חג הסוכות והושענא רבה בחצר הקודש בוטושאן בעת קריאת משנה תורה ליל הושענא רבה

כ"ק מרן שליט"א נכנס לתפילת שחרית והחל באמירת "אדון עולם" בנעימת הימים הנוראים, כשלאחר מכן ניגש לפני העמוד לפסוקי דזמרה ברשפי אש שלהבת קודש, כשהגיע כ"ק מרן שליט"א לפסוק "והיה ה' למלך על כל הארץ" שאג מילים האלו בקול גדול ובבכיות נוראות, בשאיפת ליבו הטהור להמליך את מי שאמר והיה העולם וידע כל פעול כי אתה פעלתו ומלכותו בכל משלה.
לאחר מכן פנה כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א לסוכה לברך על הד' מינים בהתעוררות גדולה ומיד אח"כ חזר לבית המדרש לאמירת ההלל הנענועים וההושענות בנוסח המעורר והמיוחד של רבותינו הק' זי"ע, ובעת ההושענות זלגו עיניו הק' דמעות כשביקש והתחנן כבן המתחטא לפני אביו לישועתן של ישראל בכלל ובפרט.

להלן מראות קודש מברכה על הלולב בסוכה, באמירת ההלל והנענועים, בעת ההקפות ואמירת ההושענות, בקריאת התורה, ובעריכת השולחן הטהור.

אשרי עין ראתה כל אלה.

בברכה על הלולב לפני אמירת ההלל בסוכהבברכה על הלולב לפני אמירת ההלל בסוכהבברכה על הלולב לפני אמירת ההלל בסוכהבברכה על הלולב לפני אמירת ההלל בסוכהבברכה על הלולב לפני אמירת ההלל בסוכהבדברות קודש בעריכת השולחן הטהורבדברות קודש בעריכת השולחן הטהורבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבהקפות בעת אמירת ההושענותבנענועים בעת אמירת ההללבנענועים בעת אמירת ההללבנענועים בעת אמירת ההללבנענועים בעת אמירת ההללבנענועים בעת אמירת ההללבנענועים בעת אמירת ההללבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבעריכת השולחן הטהור בהושענא רבהבתחנונים לפני מנהג חבטת ההושענותבקריאת התורה בהושענא רבה. נראה בעל הקורא הגהח רבי שמואל טייכנר דומץ בוטושאבקריאת התורה בהושענא רבה. נראה בעל הקורא הגהח רבי שמואל טייכנר דומץ בוטושא
ירושלים: רגל של ילד חרדי נתקעה באופניים
פתיתים שחורים קלים נחתו מהים בחלק מחופי ישראל
בית שמש: בלב השכונה החרדית ילד נעקץ מעקרב
ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק
צפו: כשאפי מנסה להירדם בסוכה
בעוד שבוע: כך ישתנו ההגבלות על הטיסות לחו''ל
אושר: פטור מבדיקת PCR למחלימים מקורונה ב-3 החודשים האחרונים
תיעוד של ערב חג: שוק ארבעת המינים בקרית גת • גלריה
לקראת סוכות: בקיבוץ עין גב האיצו את קטיף הלולבים
עשרות אלפי חבי בידוד יחלו לקבל מסרונים מהמשטרה