אבל בארה''ב: גאב"ד קארלסבורג התמוטט

צער עצום בעולם התורה בארה''ב: הלך לעולמו הגאון רבי יחזקאל ראטה זצ"ל גאב"ד קארלסבורג מגדולי הפוסקים ביבשת • תיעוד מרטיט מחייו • סביו של המשפיע,הרב יואל ראטה •צפו

אבל בארה''ב: גאב"ד קארלסבורג התמוטט

גאב''ד קארלסבורג מברך את הרב שרגא שניצר

אבל ברחבי ארצות הברית: הלך לעולמו הגאון רבי יחזקאל ראטה זצ"ל גאב"ד קארלסבורג בשכונת בורו פארק בניו יורק. גדול פוסקי הדור בארה"ב אשר התמוטט לפתע בבית מדרשו.

בצעירותו למד בישיבת אראד, ונמלט מרומניה ב-1953. בהמשך למד בישיבת סאטמר בראשות הגאון רהי משה אריה פריינד זצ"ל בירושלים.

הגאון למד בישיבת אראד שברומניה, לאחר השואה עלה ארצה ולמד בישיבת סאטמר בראשות הרב משה אריה פריינד בירושלים.

בצעירותו היה מורה הוראה בירושלים. וכן כיהן כרב בית הכנסת סאטמר בקטמון. בהמשך חייו עם קבלתו לרב הקהילה של סאטמר, עבר לניו יורק.

חביבות גדולה הייתה למנוח לקברו של רבי שמעון במירון, ואף לאחר הגירתו לארצות הברית, נהג לבוא רבות למירון להשתטח על קברו של רבי שמעון.

הרה''ק רבי יחזקאל ראטה במירון

בתשנ"ד הוציא לאור בארצות הברית ספר שו"ת "עמק התשובה" בשלושה חלקים. במשך השנים הוסיף כרכים לסדרה שכיום מונה תשעה כרכים בשו"ת, 'חזון יחזקאל' על התורה ומועדים, 'משפט הארץ' על מצוות התלויות בארץ, 'קרן התורה' על הלכות ריבית, 'חזקת טהרה' על הלכות נדה, 'עמק שמעתתא' על סוגיות במסכת סוכה וכריתות.

באדר תשע"ו מינה את בנו הגדול הרב משה כרב הצעיר של קהל יראי השם קארלסבורג. גם שאר בניו משמשים כרבנים: הרב עמרם הוא רב האמאראד, הרב ברוך דוד רב מראה יחזקאל, הרב עזריאל יודא רב בג'רזי סיטי, הרב אברהם מרדכי רב טשערנא, הרב שלום רב אוסטריק, הרב יצחק אייזיק רב קהל חסידים. חתנו הרב משה פרידמן הוא דיין בקהילת סאטמאר (ר' אהרן) בבורו פארק. אחד מנכדיו הוא הרב יואל ראטה.

נפטר בביתו היום, בכ"ג באדר תשפ"א, בגיל 86, לאחר שהתמוטט באופן פתאומי בבית מדרשו. מסע הלוויתו יצא מבית מדרשו בבורו פארק לישראל. וייקבר במקום בו אהב להעלות מידי שנה, בישוב מירון.

יהי זכרו ברוך.

הרב יואל ראטה עם סבו גאב''ד קארלסבורג

null

פרשת תזריע - מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת
פנינה יקרה: אי אפשר להחזיר את החץ
הרב מיכאל לסרי - מהי עצמאות אמיתית?
טיש ויארצייט לזקנו של האדמו''ר מסדיגורה ירושלים • גלריה
האם צריך לברך על טלית קטן • הלכה יומית
האם שמחת תורה הוא תשלומין לסוכות? • דף היומי
תיעוד: ראש הישיבה פתח את 'זמן קיץ' בפונביז'
צפו: הגר''ד מחבר על מעלת סעודת ראש חודש
12 שנים לאחר שכתב את ספר התורה זכה יונתן פולארד להכניסו הלילה לקבר יוסף
איזה בגד חייב במצוות ציצית • הלכה יומית