מחיר הדלק

המעודכנים מעדכנים - מחיר הדלק. הדלק מתייקר: החל ממחר יעלה מחיר ליטר ב-7 אגורות...

מחיר הדלק
הדלק מתייקר: החל ממחר יעלה מחיר ליטר ב-7 אגורות
בפעם הרביעית: מחיר הדלק מזנק