מועצת גדולי התורה

המעודכנים מעדכנים - מועצת גדולי התורה. ראש העיר ירושלים משה ליאון הפתיע: "נתקצב ציוד עבור תלמודי התורה"...

מועצת גדולי התורה
ראש העיר ירושלים משה ליאון הפתיע: "נתקצב ציוד עבור תלמודי התורה"
יום שכולו תורה: עשר שעות רצופות בבית המדרש הגדול נדבורנה - גלריה
בדרכי המשנה: תלמידי ת"ת 'אהל שרה' נבחנו אצל הגר"ש שטיינמן
הגאון רבי שמעון גלאי: "הצלה רוחנית גדולה עוד יותר מהצלה גשמית"
הגר"ש אלתר כובד בברכה בחופת נכדת הגרי"ג אדלשטיין
רבי יעקב קמנצקי | הילולא דיומא | הגר"ש פרקש שליט"א
גאון מוילנא חדש? רבי ראובן גרוזובסקי | הגר"ש פרקש שליט"א
רבי מרדכי שלמה מבויאן | הילולא דיומא | המשפיע הגר"ש פרקש שליט"א
הבית ישראל מגור | הילולא דיומא | הגר"י צמח שליט"א
האברכים חגגו ב"אווניו" עשור ל"ארחות יושר" • גלריה