שייטת 13

המעודכנים מעדכנים - שייטת 13. מפקד חדש לשייטת 13: אלוף-משנה א׳...

שייטת 13
מפקד חדש לשייטת 13: אלוף-משנה א׳