יוסי שווינגר

המעודכנים מעדכנים - יוסי שווינגר. שווינגר: "היו לנו מהנדסים בשטח, הדרישות המשטרתיות בוצעו אחת לאחת"...

יוסי שווינגר
שווינגר: "היו לנו מהנדסים בשטח, הדרישות המשטרתיות בוצעו אחת לאחת"