המשפט העליון קיבל

המעודכנים מעדכנים - המשפט העליון קיבל. יכיר את הכלא מבפנים: קצין בשב''ס הורשע במאסר...

המשפט העליון קיבל
יכיר את הכלא מבפנים: קצין בשב''ס הורשע במאסר