במוקד ערעורי קורונה

המעודכנים מעדכנים - במוקד ערעורי קורונה. דו״חות הקורונה - 2,557 ביממה האחרונה: יציאה מהבית, אי עטית מסיכה, הפגנות ועוד...

במוקד ערעורי קורונה
דו״חות הקורונה - 2,557 ביממה האחרונה: יציאה מהבית, אי עטית מסיכה, הפגנות ועוד
עובד במוקד ערעורי קורונה הסיר מבודדים מהרשימות תמורת כסף