מלחמת העולם השנייה

המעודכנים מעדכנים - מלחמת העולם השנייה. ועדת הכספים אישרה את הגדלת תוספת השלמת ההכנסה לאזרחים ותיקים...

מלחמת העולם השנייה
ועדת הכספים אישרה את הגדלת תוספת השלמת ההכנסה לאזרחים ותיקים
אושרה: תוספת של כ-2,500 ₪ בשנה ל- 116 אלף ניצולי שואה
התינוק היהודי שגדל ככומר על אדמת פולין ושב ליהדותו
הופץ תזכיר החוק להעלאת המענק לעולי השואה
התפילה האבודה ששרדה את השואה