גלריה

המעודכנים מעדכנים - גלריה. מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בקאליב...

גלריה
מעמד ההדלקה בליל ל"ג בעומר בקאליב
אור הרשב"י: 170 אלף מנות אוכל ועוגות חולקו עד כה • גלריה
למרות ההגבלות: כך נערכים להילולת ל''ג בעומר בציון הרשב''י • גלריה
ערב הילולת רשב"י המקובל בירמ"ץ את נכדו שמעון • גלריה‎‎
חכם שלום פדה את החמור ברחובה של עיר • גלריה‎‎
ב'אור לציון' התכנסו להספד על ראש הישיבה ככלות השבעה • גלריה‎‎
ועשה פסח לה' בחודש השני: פסח שני בקרעטשניף - קרית גת‎‎ • גלריה
שמחת הווארט לכבוד אירוסי נכד האדמו"ר מדאראג • גלריה
הרב שטרנבוך בביקור היסטורי בישיבת 'באר התורה' • גלריה
האדמו"ר מבוטושאן ניחם את משפחת פישר • גלריה