גלריה

המעודכנים מעדכנים - גלריה. סיכום שבע ברכות בשמחת בית ויזניץ - וויען - ראדמישלא - דעעש...

גלריה
סיכום שבע ברכות בשמחת בית ויזניץ - וויען - ראדמישלא - דעעש
תיעוד: בסאטמאר ערכו 'חומש סעודה'
"תודה לך השם": הפוסק שר עם הבחורים האמריקאים • צפו
אלעד: הקהילה התימנית חגגה את כניסתה למשכנה המפואר • גלריה
תלמידי הישיבות במוסקבה התאחדו בשבת הכנה • גלריה
תיעוד: עצרת התעוררות בבני ברק לחיזוק וביצור חומות הדת והקדושה
וּמִשֶּׁפַע מִצְוַת תְּפִלִּין: שמחת בר מצווה לנכד גאב"ד ביליץ
האדמו"ר הפתיע את החסידים ודרש: "לא לבטל תורה בגלל קמפיין"
זוועהיל: לאחר המבחן הבחורים קיימו מסיבה
האדמו"ר משומרי אמונים יצא עם החסידים לקצירת חיטים