גלריה

המעודכנים מעדכנים - גלריה. גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה...

גלריה
גלריה: שמחת החג ב'צאנז' - פתח תקוה של ילדי הקהילה
אלפים במעמד ברכת הכהנים בכותל • גלריה
תיעוד של ערב חג: שוק ארבעת המינים בקרית גת • גלריה
האדמו''ר מקעשניף קרית גת במוצאי יום הכיפורים • גלריה
כוכבי ים מסוג גרגירנים נצפו בשמורת האלמוגים • גלריה
ישיבת אהלי תורה חנכו את הבנין החדש • גלריה
קהילות תימן התכנסו לעצרת סליחות בראשות הגר"ש שטיינמן • גלריה
הבוכרים התכנסו לחלוקת מלגות לאברכים ולהכתרת רב ראשי חדש • גלריה
הבוכרים התכנסו לחלוקת מלגות לאברכים ולהכתרת רב ראשי חדש • גלריה
ביקורים בויזניץ לקראת הימים נוראים • גלריה