העלאת גיל הפרישה

המעודכנים מעדכנים - העלאת גיל הפרישה. ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים...

העלאת גיל הפרישה
ועדת הכספים החלה לדון במתווה החוק להעלאת גיל הפרישה לנשים
סוכם מתווה חדש בין שר האוצר לח''כיות