סוכות ושמחת תורה

המעודכנים מעדכנים - סוכות ושמחת תורה. ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק...

סוכות ושמחת תורה
ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק
מדוע הורה מרן הגר"ח קנייבסקי לפתוח תלמודי תורה וישיבות קטנות?
קבינט הקורונה יתכנס: "קשה לקבל כבר עתה החלטות על הקלות בסגר"
מחרוזת שירי סוכות ושמחת תורה