סוכות ושמחת תורה

המעודכנים מעדכנים - סוכות ושמחת תורה. ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק...

סוכות ושמחת תורה
ועדת החוקה אישרה את הארכת התו הירוק
מדוע הורה מרן הגר"ח קנייבסקי לפתוח תלמודי תורה וישיבות קטנות?