סוכות ושמחת תורה

המעודכנים מעדכנים - סוכות ושמחת תורה. מדוע הורה מרן הגר"ח קנייבסקי לפתוח תלמודי תורה וישיבות קטנות?...

סוכות ושמחת תורה
מדוע הורה מרן הגר"ח קנייבסקי לפתוח תלמודי תורה וישיבות קטנות?
קבינט הקורונה יתכנס: "קשה לקבל כבר עתה החלטות על הקלות בסגר"
מחרוזת שירי סוכות ושמחת תורה