רמת גן

המעודכנים מעדכנים - רמת גן. רמת גן: בור נפער באמצע רצפת הבית בעומק של כ- 3 מטרים...

רמת גן
רמת גן: בור נפער באמצע רצפת הבית בעומק של כ- 3 מטרים