אדיר כבודו

המעודכנים מעדכנים - אדיר כבודו. פיוטים להקפות - מפי אל, שימחו נא, אדיר כבודו שמחת תורה...

אדיר כבודו
פיוטים להקפות - מפי אל, שימחו נא, אדיר כבודו שמחת תורה