הוצאות מכירה ושיווק

המעודכנים מעדכנים - הוצאות מכירה ושיווק. עד כמה משפיעה התחרות על המחירים? בבנק ישראל חקרו...

הוצאות מכירה ושיווק
עד כמה משפיעה התחרות על המחירים? בבנק ישראל חקרו