העוגנת במסוף קצא"א

המעודכנים מעדכנים - העוגנת במסוף קצא"א. דליפת דלק ממכלית העוגנת במסוף קצא"א במפרץ אילת...

העוגנת במסוף קצא"א
דליפת דלק ממכלית העוגנת במסוף קצא"א במפרץ אילת