מיכה גמרמן

המעודכנים מעדכנים - מיכה גמרמן. לא מתלבט: מיכה גמרמן בשיר חדש - ״בעד הנצחי״...

מיכה גמרמן
לא מתלבט: מיכה גמרמן בשיר חדש - ״בעד הנצחי״