גד שלום

המעודכנים מעדכנים - גד שלום. פריילעך! גד שלום בסינגל בכורה - "שפע"...

גד שלום
פריילעך! גד שלום בסינגל בכורה - "שפע"