גד שלום

המעודכנים מעדכנים - גד שלום. גד שלום בקלאסיקה חדשה – "מחול וסלח"...

גד שלום
גד שלום בקלאסיקה חדשה – "מחול וסלח"
פריילעך! גד שלום בסינגל בכורה - "שפע"